تفاوت ازدواج دائم و موقت+ فرق ازدواج دائمی با صیغه محرمیت

تفاوت ازدواج دائم و موقت

تفاوت ازدواج دائم و موقت+ فرق ازدواج دائمی با صیغه محرمیت

تفاوت ازدواج دائم و موقت موضوع بحث امروز ما است.

تعریف ازدواج به خاطر بدیهی بودن آن در بسیاری از نظام های حقوقی به فراموشی سپرده می شود.

البته ازدواج آثار و نتایج بسیار زیادی دارد که ارایه تعریف از ازدواج را بسیار دشوار و سخت می کند. بعضی از استادان حقوق ازدواج را رابطه ای حقوقی بین زن و مرد می دانند که به آنها اجازه برقراری رابطه جنسی و بهره مندی جنسی از یکدیگر را می دهد.

البته برقراری رابطه جنسی و تمتع جنسی یکی از مهم ترین اهداف ازدواج می باشد اما در کنار آن چیزهای مهمی مانند ادامه نسل و همکاری و غمخواری در زندگی مشترک نیز وجود دارد

که بعد از گذشت چندین سال از زندگی مشترک نقش بسیار پررنگ خود را نشان می دهد.

انواع ازدواج در قانون ایران

در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه شیعه دو گونه ازدواج موقت و دائم پیش بینی شده است.

قبل از ورود به بحث باید بگوییم که اهل سنت ازدواج موقت را به رسمیت نمی شناسند و هرچند قانون مدنی ایران به پیروی از فقه شیعه ازدواج موقت را به رسمیت می شناسد

اما عرف و مردم ایران کمتر آن را به رسمیت می شناسند و حتی به ازدواج موقت به چشم تحقیر نگاه می کنند.

بعضی از مخالفان ازدواج موقت آن را به فحشا تشبیه می کنند اما در مقابل طرفداران ازدواج موقت آن را مانع فساد و فحشا و بی بند و باری جنسی در جامعه می دانند

و البته بیشتر آن را مختص افرادی می دانند که قادر به بستن پیمان زناشویی دائم نیستند

یعنی افرادی که در نقطه ای می باشند که نمی توانند مسئولیت های سنگین زندگی را تحمل کنند و در عین حال نیازهای جنسی آنان را آزار می دهد.

در عرف به ازدواج موقت صیغه یا متعه می گویند.

مهریه در عقد موقت با وجود عدم تمکین

تفاوت های میان صیغه و ازدواج دائم

بسیاری از آثار صیغه مانند ازدواج دائم می باشد مثلا در مورد فرزندان حاصل از ازدواج تفاوتی بین این دو ازدواج وجود ندارد و فرزندی که از صیغه به وجود می آید تمام حقوق ناشی از فرزند و پدری را دارا است.

اما در مواردی میان این دو ازدواج تفاوت وجود دارد که به آن می پردازیم.

تمکین عام و خاص در ازدواج دائم و موقت

۱-ذکر مدت در صیغه

طبق قانون نکاح وقتی موقت محسوب می گردد که برای آن مدتی ذکر شود و اگر در آن مدت ذکر نشود نکاح دیگر موقت محسوب نمی گردد.

البته این بحث بسیار جدی میان حقوق دانان وجود دارد که اگر مدت ذکر نگردد آیا ازدواج باطل می باشد یا نه

که پاسخ به آن در این نوشته نمی گنجد.

۲-عدم ذکر مهریه در صیغه

یکی از شرایط بسیار مهم در عقد موقت تعیین مهریه می باشد

این موضوع به اندازه ای مهم و اساسی است که در صورت عدم ذکر مهریه عقد باطل می باشد.

۳-نفقه در عقد موقت (صیغه)

در عقد موقت شوهر موظف به اعطای نفقه به زن نمی باشد مگر اینکه پرداخت نفقه ضمن عقد شرط شود یا عقد بر این مبنا جاری شود

در واقع صیغه توافقی میان زن و مرد می باشد که مرد در ازای رابطه جنسی با زن به او مهریه پرداخت کند و

پرداخت نفقه جزء تعهدات مرد نمی باشد.

۴-عدم وجود ارث در صیغه

باید بدانید که ارث اختصاص به نکاح دائم دارد و حتی در صورت شرط میان زن و شوهر، زن در نکاح موقت نمی تواند از مرد ارث ببرد

مگر اینکه مرد چیزی به نفع زن وصیت کند در غیر این صورت هیچ گاه قواعد ارث شامل زوجه ای که به عقد موقت مردی درآمده نمی شود.

۵-وجود نداشتن طلاق در صیغه

در صیغه، طلاق وجود ندارد و با تمام شدن مدت یا بخشش مدت از جانب مرد ازدواج موقت نیز پایان می پذیرد.

مطالب تصادفی

شرایط جدید رفع سوء اثر از چک برگشتی

الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای

تعهد به بیع در دفاتر اسناد رسمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *