تقسیم ماترک یعنی چه

تقسیم تما ترک یعنی چه
تقسیم تما ترک یعنی چه

تقسیم ماترک یعنی چه

یکی از روش های قانونی پیش مورد پیش بینی برای تقسیم اموال باقی از متوفی میان وراث محسوب می شود.

در واقع به حالتی می گویند که توسط آن این امکان به وراث داده می شود که

بتوانند بر اساس قانون، توافق و یا وصیت نامه اقدام به تقسیم اموال کنند.

میتوان گفت اولین قدم برای برای تقسیم ماترک انحصار وراثت است،

همچنین در برخی موارد اموال ترکه قابل تقسیم نیستند در چنین شرایطی باید برای فروش مال مشاع درخواست داده شود.

گواهی انحصار وراثت چیست؟

در زیر جهت ادامه پاسخ سوال فوق مدارک مورد نیاز برای تقسیم ترکه را برای شما عزیزان قرار می دهیم:

  • درخواست به همراه مشخصات متقاضی
  • گواهی انحصار وراثت
  • صورت اموال در صورت عدم تحریر
مواد قانونی تقسیم ماترک-تقسیم ماترک یعنی چه

تقسیم ترکه در قانون امور حسبی عبارت است از:

ماده ۳۰۵

بعد از انجام درخواست هر یک از طرفین، هر زمانی که دادگاه نیاز به ارائه توضیحاتی از جانب درخواست کننده داشته باشد

می تواند او را احضار کرده و توضیحات مورد نیاز را از او بخواهد.

 مدارک لازم برای گواهی انحصار وراثت

ماده ۳۰۶

بر طبق این ماده قانون، دادگاه برای برای بررسی موضوعی که درخواست شده است

یک تاریخ برای جلسه رسیدگی تعیین می کند و اشخاصی که ذی نفع هستند را برای شرکت در این جلسه فرا می خواند.

ماده ۳۰۸

زمان رسیدگی باید به شکلی تعیین شود که فاصله ی بین ابلاغ احضاریه و روز جلسه حداقل ۱۰ روز باشد.

ماده ۳۰۹

تمام وراث و افراد ذی نفع می توانند در جلسه ای که دادگاه تعیین می کند شرکت کرده و راجع به تقسیم ترکه اظهار نظر نمایند. بعد از حصول یک توافق دادگاه یک صورت جلسه تنظیم می کند که تمام افراد باید آن را امضا کنند.

ماده ۳۰۴ تقسیم ماترک

درخواست تقسیم باید به صورت کتبی باید به دادگاه تحویل و موارد زیر در آن رعایت شود:

نام و نام خانوادگی شخصی که درخواست تقسیم ترکه را دارد به همراه نام و نام خانوادگی متوفی.

اسامی کلیه وراث و دیگر افرادی که ترکه بین آنها قسمت می شود و میزان سهم هر کدام.

ماده ۳۲۰

اگر برای تقسیم اموال به قرعه کشی نیاز شود، باید یک جلسه برای قرعه کشی مشخص شود

وتاریخ آن به کلیه وراث و ذی نفعان اعلام گردد. اگر کسی هم در جلسه نباشد نظر به نظر دیگر وراث قرعه کشی انجام می شود

و سهم هر شخص معین می گردد.

ماده ۳۲۱-تقسیم ماترک

اگر یکی از ورثه غائب یا محجور باشد، برای فرد غائب و محجور یک امین یا قیم در نظر می گیرند و سپس به تقسیم ترکه اقدام می کنند.

ماده ۳۲۲

بعد از اتمام تقسیم ترکه، دادگاه باید یک صورت جلسه تنظیم نماید که در آن میزان ترکه و سهم هر کدام از وراث مشخص گردد.

ماده ۳۲۳

صورت جلسه ای که تنظیم شد باید به وسیله تمامی افراد حاضر در جلسه امضا شود و اگر از وراث و ذی نفعان کسی در جلسه نبود یا حاضر به امضای صورت جلسه نشد، باید در صورت جلسه مذکور قید گردد. این برگه در دفتر خانه ی دادگاه نگه داری می شود.

ماده ۳۲۴

دادگاه بنظر به صورت جلسه ای که در مواد ۳۲۲ و ۳۲۳ تنظیم است، تقسیم نامه را صادر می کند و به تمام آنها ابلاغ می کند.

ماده ۳۲۵-تقسیم ماترک

بعد از انجام تقسیم، هر کدام از وراث به عنوان مالک سهم خود شناخته می شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا