تمدید قرارداد اجاره پشت اجاره نامه

تمدید قرارداد اجاره پشت اجاره نامه
تمدید قرارداد اجاره پشت اجاره نامه

تمدید قرارداد اجاره پشت اجاره نامه

هنگامی که مدت قرارداد اجاره موجر و مستاجر به پایان می رسد

و دو طرف قصد تمدید قرارداد مزبور را دارند اصولا پشت قرارداد موجود اقدام به تمدید آن می کنند و می نویسند که قرارداد حاضر در حضور شاهدان به مدت یک سال دیگر تا فلان تاریخ تمدید گردید

و فلان مبلغ به وجه قرض الحسنه پرداختی به موجر اضافه گردید که مستاجر طی چک به شماره مندرج در قرارداد به موجر پرداخت کرد.

به فراوانی در اطرافمان مشاهده کرده ایم که روش متعارف تمدید اجاره این گونه است که به آن اشاره کرده ایم.

رویه قضایی

اما متاسفانه این روش تمدید اجاره در رویه قضایی مقبول نیست

چرا که برداشت قضات از این عمل تبدیل تعهد است

و یکی از ویژگی های اصلی تبدیل تعهد این است

که تضمینات تعهد سابق (قرارداد اجاره اول) به تعهد لاحق( قرارداد اجاره بعدی) تعلق نخواهد گرفت.

به عنوان مثال اگر موجر یا مستاجر در قرارداد اجاره سابق وجه التزام به مبلغ معین یا روزانه یا هر ضمانت اجرای دیگری به نفع خود در نظر می گیرند

و سپس در انتهای مدت اجاره اقدام به تمدید قرارداد اجاره پشت اجاره نامه می کنند نه موجر و نه مستاجر دیگر نمی توانند

از ضمانت اجراهای قرارداد اول به نفع خود استفاده کنند چرا که با تغییر مدت و مبلغ قرض الحسنه، عمل حقوقی تبدیل تعهد می دهد

در نمونه ای از آراء که شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر  و به تایید شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز رسیده است

شخصی دادخواستی به خواسته خسارت قراردادی ناشی از عدم تخلیه مورد اجاره تقدیم دادگاه کرده

و دادگاه در رای خود آورده که تعهد به پرداخت خسارت قراردادی فقط مربوط به قرارداد اول است و تسری دادن آن به قراردادهای بعدی مستلزم تصریح است.

“در صورت تمدید قرارداد اجاره، با تغییر مدت اجاره و وجه قرض الحسنه پرداختی،

تبدیل تعهد صورت گرفته است بنابراین تعهد به پرداخت خسارت قراردادی در صورت عدم تخلیه که در قرارداد ابتدایی می گردد

به تمدید قرارداد اجاره تسری نمی یابد مگر اینکه ضمن تمدید تصریح شود”

راه حل

پس برای رهایی از این مشکل دو راه حل وجود دارد

هرچند قضات دادگاه های مختلف نظرهای گوناگونی دارند و هیچ قاضی ملزم به پیروی از نظر قاضی محکمه دیگر نیست

و هر قاضی بر حسب استنباط قضایی و اقناع وجدانی رای خود را صادر می کند

اما احتمال اینکه تمدید بدین گونه با ایراد قضایی مواجه شود زیاد است پس یا قرارداد های اجاره خود را در نسخه جدید تمدید کنید

یا اگر همچنان اصرار به تمدید پشت اجاره نامه دارید حتما به این قید مهم اشاره کنید که تمامی شروط مندرج در قرارداد اول در قرارداد تمدیدی دوم نیز همچنان معتبر است.

در صورت نیاز به مشاوره در امور ملکی با شماره های ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *