توقیف مال نزد شخص ثالث یعنی چه

توقیف مال نزد شخص ثالث

توقیف مال نزد شخص ثالث یعنی چه

توقیف مال نزد شخص ثالث یعنی چه و چه شرایطی دارد. موضوع بحث امروز ما در این خصوص می باشد.

بعضی مواقع در واحدهای اجرای احکام اشخاصی که در صدد اجرای حکم می باشند اظهار می کنند که بدهکار مال یا طلبی نزد شخص

دیگری دارد که اگر وصول گردد کفاف بدهی او را می دهد

و مطابق قانون، دادورز و قاضی اجرای احکام مدنی با توجه به وظیفه ای که در قبال اجرای احکام دادگاه ها دارند موظف هستند

که به این ادعا توجه کنند و مال یا طلب را که نزد شخص ثالث می باشد توقیف کنند

البته بعضی اوقات نیز خود بدهکار نسبت به معرفی چنین مال یا طلبی برای اجرای حکم اقدام می کند.

با ما در ارتباط باشید

021-88657789

021-58784

0998-1288800

قانون چه می گوید

طبق قانون هر‌زمان که مال متعلق به بدهکار ( محکوم علیه) نزد شخص ثالث باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که بدهکار (محکوم‌علیه) ‌از شخص ثالث دارد

 اخطاری با موضوع توقیف مال یا طلب و مقدار آن به همراه یک نسخه از اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و

این امر به سرعت به اطلاع بدهکار پرونده اجرایی می رسد

دقت کنید که شخص ثالث می تواند شخص حقیقی یا حقوقی مانند شرکت های تجاری باشد

 شاید از ما سوال کنید که ابلاغ از چه راهی صورت می گیرد؟ در پاسخ باید بگوییم که در حال حاضر با توجه به وجود سامانه ثنا ابلاغ از طریق این سامانه صورت می گیرد

اما اگر شخص ثالث سامانه ثنا نداشته باشد ابلاغ به صورت دستی و از طریق مامور ابلاغ و مامورین واحدهای نیروی انتظامی صورت می گیرد و مراتب توقیف طلب صورت جلسه می گردد

بعد از ابلاغ چه اتفاقی می افتد

هنگامی که ابلاغ صورت می گیرد امکان وقوع دو اتفاق وجود دارد

1-ثالث منکر وجود مال یا بدهی نزد خود می شود که در این صورت باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغیه این مورد را به قسمت اجرای احکام اطلاع بدهد

البته اگر در این مورد دروغ بگوید مسئولیت جبران خسارت بر گردن او است.

2-اگر به رغم وجود مال یا طلب در نزد شخص ثالث از پرداخت آن امتناع کند آن وقت اجرای احکام حق خواهد داشت

که معادل همان مال از اموال او توقیف کند.

3-شخص ثالث مطابق ابلاغی که به او می شود عمل می کند و مال یا طلب را به اجرای احکام پرداخت  و رسید دریافت می کند که در این صورت دیگر مسئولیتی در برابر هیچ کس ندارد.

بعد از توقیف چه اتفاقی می افتد

بعد از توقیف مال یا طلب نزد شخص ثالث، او چه وظایفی دارد؟ اگر مال یا طلب را تلف کند یا به شخص دیگری بدهد چه اتفاقی می افتد و چه مسئولیت های قانونی در انتظار او است؟

اولین تعهدی که بعد از توقیف مال نزد شخص ثالث بر عهده او می باشد این است که دیگر مال را به بدهکار ( محکوم علیه) ندهد

و طبق دستور اجرای احکام عمل کند.

در غیر این صورت مسئولیت جبران خسارت وارده بر عهده او می باشد.

دومین تعهد او این می باشد که اگر مال توقیفی وجه نقد یا طلب یا مال معینی مانند طلا یا ماشین است آن را به مامور اجرا بدهد و رسید دریافت کند

البته طلب در صورتی باید سریع به دادورز ( مامور اجرای احکام) داده شود که موعد آن رسیده باشد و گرنه اگر مثلاً موعد آن 6 ماه دیگر است

تا 6 ماه دیگر شخص مسئولیتی ندارد

مواد قانونی مرتبط

” هر‌گاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه‌از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب‌فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد.”

” شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است

طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.”

” هر‌گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز (‌مامور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تادیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث

به محکوم‌علیه خواهد بود.”

” در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکوم‌علیه می‌پردازد و محکوم‌له

تقاضای استیفاء‌محکوم به را از آن بنماید دادورز (‌مامور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.”

توقیف ملکی که سند ندارد چگونه است

” هر‌گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد

باید ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.”

” هر‌گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد‌محکوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و

موجب خسارت شود محکوم‌له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه‌صلاحیتدار مراجعه نماید.”

” اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (‌مامور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از‌دارایی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد.
‌در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند

به دادگاه دادخواست دهد دادگاه‌در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند.”

” هر‌گاه شخص ثالث از تادیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید

به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.”

مطالب تصادفی

چک ثبت نشده
شرایط جدید رفع سوء اثر از چک برگشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *