توقیف ملکی که سند رسمی ندارد

 

 

توقیف ملکی که سند رسمی ندارد

توقیف ملکی که سند رسمی ندارد

توقیف ملکی که سند رسمی ندارد چگونه است.

امروز با بحثی در این مورد همراه شما هستیم.

مطابق قانون همین که اجراییه به بدهکار ابلاغ شد او موظف است ظرف ده روز مفاد آن را به اجرا بگذارد

 یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم‌به از آن میسر باشد

 و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نمی داند باید ظرف مهلت مزبور صورت کامل و جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد به صراحت اعلام کند

این تکلیف واجد ضمانت اجرای کیفری هم می باشد به عبارت دیگر اگر ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم گردد

 که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم  بوده اما برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورتی خلاف واقع از دارایی خود ارائه کرده است

به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه غیرممکن گردیده باشد به حبس از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

مطابق قانونی که بعد از این قانون به تصویب رسید اگر محکوم علیه( شخصی که حکم محکومیت به ضرر اوست) مدعی است که مالی ندارد باید ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ادعای اعسار خود را مطرح کند تا از حبس خود جلوگیری کند.

استعلام های سه گانه

اجرای احکام در راستای اجرای حکم نسبت به انجام استعلام های سه گانه اقدام می کند.

 استعلام های سه گانه از مراجعی اخذ می گردد که احتمال وجود مال در آنها فراوان می باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک ( در مورد پلاک ثبتی به نام شخص) و راهور ناجا( در مورد خودروی به نام شخص) و بانک هایی که شخص در آنها افتتاح حساب کرده است مهم ترین این نهادها می باشد که اجرای احکام از آنها در مورد دارایی شخص استعلام می گیرد که به این ۳ استعلام، استعلام های سه گانه می گویند.

اما اوضاع ملک و معاملات در کشور ما به گونه ای است که ممکن است شخص ملک داشته باشد اما سند رسمی ملک به نامش نباشد یا اینکه به صورت قولنامه ای آن را خریده باشد و شما اگر بتوانید نسبت به معرفی چنین ملکی اقدام کنید برگ برنده را در دستان خود دارید

چرا می گوییم برگ برنده؟

متاسفانه بسیاری از بدهکاران در کشور ما راه های فرار از پرداخت بدهی را به خوبی یاد گرفته اند و بیراه نیست اگر بگوییم که در مقام استاد قرار دارند و باید به بقیه آموزش بدهند

و در این راستا بدهکاران هیچ مالی که قابل استعلام باشد را به نام خود باقی نمی گذارند.

پس معرفی اموال باارزشی مانند ملک که بدهی شما را پوشش بدهد بسیار در احقاق حقوق تان موثر می باشد.

 

ملک دارای سابقه ثبتی

در مواردی که مال غیر منقول یا ملک دارای سابقه ثبتی و سند رسمی می باشد و

با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مالک ملک قابل تشخیص می باشد مشکلی پیش نمی آید

مشکل بزرگ زمانی بروز پیدا می کند که در کنار اسناد رسمی برای احراز مالکیت در کشور ما اسناد عادی نیز معتبر شناخته می شوند

 تا زمانی که وضعیت اسناد عادی و رسمی به طور کامل در کشورمان حل نشود این مشکل پابرجا است.

در این سالها بارها قوانینی در جهت حمایت از سند رسمی و بی اعتباری اسناد رسمی در برابر اسناد عادی به تصویب رسید اما به علت مخالفت شورای نگهبان و ایراد غیر شرعی بودن هیچ گاه وارد نظام قانون گذاری نگردید.

البته اخیرا و در تاریخ 26/2/1403 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید اما همچنان تا اجرای کامل این قانون درگیر این مشکلات هستیم.

 

احراز مالکیت بدون سند رسمی

بعضی اوقات نیز علی رغم وجود سند عادی شخص سال ها است در منزل سکونت دارد و همه قرینه ها نشانه ای از مالکیت او است

در این موارد چگونه باید نسبت به توقیف  اموال عمل کرد؟ تمامی قرینه ها نشان از مالکیت شخص دارد و با فروش مال، بدهکار به طلبی که سال ها برایش تلاش کرده می رسد.

اگر ملک سند رسمی داشته باشد قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند اما در این مورد قانون چه می گوید

و اگر قانون اجازه توقیف چنین ملکی را می دهد مراتب توقیف آن چگونه است

قانون چه می گوید

قانون گذار با اطلاع از همه آنچه که بدان اشاره کردیم توقیف املاک فاقد سابقه ثبتی را اجازه می دهد البته با شرایط زیر

1-بدهکار باید در ملک، تصرف مالکانه داشته باشد

2-یا مطابق حکم نهایی مالک شناخته شده باشد

نحوه توقیف

در این موارد دادورز اجرای احکام با حضور در محل ملک و انجام تحقیقات محلی از مجاورین و مشاوران املاک منطقه مراتب توقیف ملک را صورت جلسه می کند

و در نهايت ملک را به مزايده می برد.

البته اوضاع به این آسانی که به آن اشاره کردیم نمی باشد و قاعدتاً طرف مقابل هم زیر بار نمی رود و در روند احقاق حق شما مانع به وجود می آورد .

حتی بعد از به فروش رفتن مال امان دارد که با دعوات ابطال مزايده به سرا شما بیاید.

به همين علت ضروری است که در این مورد با یک متخصص و وکیل دادگستری در ارتباط باشید و از راهنمایی های او استفاده کنید.

در نظر داشته باشید حتی اگر توانایی مالی وکیل گرفتن ندارید از مشاوره های وکیل بهره ببرید.

مواد قانونی مرتبط

“همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد

یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم‌به از آن میسر باشد و

در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و

 اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر‌گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده

یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد

به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
‌تبصره – شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کند.”

” توقیف مال غیرمنقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا‌محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد

سؤال های کوتاه

آیا می شود ملکی را توقیف کرد که سند رسمی ندارد؟

بله در قانون این مورد پیش بینی شده است و شما می توانید تحت شرایطی این ملک را توقیف کنید.

با چه شرایطی می توان ملکی را که سند رسمی ندارد توقیف کرد؟

شما باید بتوانید تعلق آن ملک به طرف مقابل را اثبات کنید.

یعنی اثبات کنید ملکی برای شخصی است اما سند رسمی به نام او است.

توقیف ملکی که سند رسمی ندارد برگ برنده شخص در اجرای احکام است. چرا؟

متاسفانه در حال حاضر، بدهکاران اموالی که در استعلام از نهادهای رسمی قابل تشخيص می باشد را به نام دیگران انتقال می دهند و عملاً اجرای حکم را غیر ممکن می کنند پس توقیف اموالی که سند رسمی ندارند برگ برنده شما است.

آیا دفتر وکالت شما در این زمینه پرونده قبول می کند؟

دفتر وکالت عدل گر در این زمینه متخصص و دارای تجربه ۲۰ ساله است اگر می خواهید از تجربه ۲۰ ساله ما در این زمینه ها استفاده کنید با ما در تماس باشید.

و فراموش نکنید که وکالت امری تخصصی است و هیچ گاه نباید وکیل خود باشید .

۰۲۱-۵۸۷۸۴

۰۲۱-۸۸۶۵۷۷۸۹

۰۹۹۸-۱۲۸۸۸۰۰

أدرس ما: جردن- بلوار ستاری-پلاک ۳- واحد ۱۸.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا