ثبت ملک توسط اتباع بیگانه

ثبت ملک توسط اتباع بیگانه

ثبت ملک توسط اتباع بیگانه

طبق قوانین ایران، شخصی که دارای تابعیت ایران نیست اعم از این که تابعیت کشوری دیگر را دارد و یا این که اصلا بدون تابعیت باشد بیگانه محسوب می گردد.

این روزها بیشتر کشورها حق تملک اموال منقول و غیرمنقول را شناسایی کرده اند،

با این وجود از جمله مهم ترین محدودیتی که برای تملک اتباع بیگانه در ایران وجود دارد، حق تملک اموال غیرمنقول است که نظر به شرایطی امکان دسترسی به آن مهیا است.

تقاضای ثبت ملک توسط اتبالع بیگانه

اتباع بیگانه به جز موارد استثنایی امکان تملک اموال غیر منقول را در کشور ندارند

و تمام قراردادهایی که به نحوی منجر به انتقال مالکیت عین ، مافع و حقوق ملک می شود ، اعم از بیع اجاره، پیش خرید و .. به جز در موارد خاص ، از نظر قانونی غیر مجاز می باشد و نافذ نیست.

طبق بند 361 مجموعه بخشنامه های ثبتی

در هر مورد که اتباع بیگانه قصد تملک و یا اجاره اموال غیر منقول در ایران را دراند،

دفاتر اسناد رسمی باید از پیش موافقت سازمان ثبت را جلب کنند.

و هر زمان مدت اجاره از 5 سال تجاوز نکند جلب موافقت ضروری نیست

و فقط باید مراتب را با ذکر خصوصیات و مشخصات موجر و مستاجر و محل اجاره به اداره کل امور املاک گزارش شود.

طبق بند 362 مجموعه بخشنامه های ثبتی

در صورتی که اتباع خارجی مقیم در ایران قصد خرید ملکی در نوار مرزی و نقاط نزیدیک مرز و گواهی عدم سو پیشینه و فتوکپی و مصدق پروانه اقامت محل دقیق ملک مورد نظر و نقشه و کروکی جامعی از وضعیت ملک مورد نظر

که نمودار فاصله و موقعیت آن باشد تهیه و ارسال دارند تا از اتلاف وقت در صدور پاسخ جلوگیری شود.

ثبت و خرید ملک توسط اتباع بیگانه بدون داشتن پروانه اقامت دائمی چگونه است؟

طبق آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران،

اتباع خارجی که بدون داشتن پروانه اقامت دائمی به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی مسافرت های منظم فصلی

در سنوات متعدد و متوالی به ایران می نمایند هر گاه بخواهند در ایران محلی را برای سکونت شخصی خریداری نمایند

باید تقاضای خود را در اظهارنامه ای در بردارنده مشخصات و مدارک و اسناد مربوط از طریق یکی از نمایندگی های سیاسی

و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا استانداری محل وقوع ملک به همراه مدارک و اسناد مربوط به وزارت امور خارجه تقدیم دارند.

(ثبت ملک توسط اتباع بیگانه)

تبصره ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذاری خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.

افزون بر این تبصره 1 ماده 24 قانون چگونگی اداره منطق آزاد تجاری-صنعتیجمهوری اسلامی ایران بیان می دارد که اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است.

بند 115 بخش نامه های ثبتی

عقود و معاملات و اقاریر و وصایای اتباع بیگانه در ایران با توجه به ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی باید مطابق تشریفات ثبت سند که در قوانین ایران مقرر است ثبت شود.

امتناع از ثبت سند تخلف محسوب است و متخلف مورد تعقیب انتظامی واقع خواهد شد. بدیهی است که از نظر ماهوی رعایت مواد 7 و 967 و 968 قانون مدنی و سایر موارد نظیر آن ها ضرورت دارد.

در خصوص اموال غیر منقول، آیین نامه روش استملاک اموال غیر منقول در خصوص اتباع خارجی محدودیت هایی را پیش بینی نموده

لکن در خصوص اموال منقول و بالاخص ثبت سند و پلاک خودرو محدودیت هایی برای انتقال سند به اتباع خارجی که دارای اقامت قانونی در ایران می باشند وجود ندارند.

رعایت آیین نامه استملاک اتباع خارجه و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم

در جمهوری اسلامی ایران در تنظیم و ثبت اسناد معاملات قطعی املاک رهنی و اجاره برای اتباع بیگانه الزامی است.

مطابق ماده 51 آیین نامه جدید دفاتر اسناد رسمی، تنظیم و ثبت اسناد معاملات غیر منقول برای اتباع ایران

که ترک تابعیت نموده اند و مطابق قانون حق خرید اموال غیر منقول در ایران را ندارند ممنوع است.

به موجب ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در چجارچوب قانون مذکور مجاز نمی باشد.

طبق ماده 9 آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 20/12/1392 فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است.

در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد.

(ثبت ملک توسط اتباع بیگانه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *