جرم پیش فروش آپارتمان بدون سند رسمی

کلاهبرداری در معامله
کلاهبرداری در معامله

در این مطلب قصد ما این است در خصوص جرم پیش فروش آپارتمان بدون سند رسمی سخن بگوییم. با ما همراه باشید تا در این زمینه آگاهی لازم را کسب کنید.

در صورتی که پس از خواندن این مطلب سوالی داشتید و نیاز به یاری وکیل داشتید،

وکلای عدل گر آماده ی همراهی کردن شما بزرگواران می باشند. شما می توانید از طریق شماره 02158784 جهت تعیین وقت و برای ارسال مدارک از طریق شماره 09981288800 با ما در ارتباط باشید.

جرم پیش فروش آپارتمان بدون سند رسمی

اکنون می پردازیم به توضیحات لازم در خصوص :

جرم پیش فروش آپارتمان بدون سند رسمی

طبق ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان،
اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی به پیش فروش ساختمان اقدام کنند یا بدون اخذ مجوز به درج یا انتشار آگهی بپردازند، به حبس از 91 روز تا 1 سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.

ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مشاوران املاک را مکلف کرده

تا پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین یعنی پیش فروشنده و پیش خریدار را برای تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر رسمی راهنمایی کنند و نمی توانند به تنظیم قرارداد پیش فروش اقدام کنند که در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال ، پروانه کسب آنان تعلیق و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.

کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به جرم پیش فروش آپارتمان بدون تنظیم سند رسمی را دارد؟

از آن جایی که محل وقوع این جرم محل تنظیم قرارداد می باشد ابتدا باید رسیدگی را در دادسرای همان محل شروع کرد.

مرور زمان جرم پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی

نظر به ماده 23 قانون پیش فروش آپارتمان و ماده 19 قانون مجازات اسلامی،

حداقل مجازات این جرم، 91روز حبس،  یعنی درجه 7  و حداکثر آن، یکسال حبس، منطبق بر درجه 6 است.

پس باتوجه به تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی ،  جرم پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی، درجه 6  محسوب می گردد.

طبق ماده 105 قانون مجازات اسلامی، مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری با درجه 6، گذشت مدت 5 سال از تاریخ وقوع جرم می باشد.

از طرفی طبق ماده 106 همان قانون در جرایم تعزیری قابل گذشت هر زمان متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم ،شکایت ننماید، حق شکایت کیفری او ساقط می شود.

البته این حکم دو استثناء دارد و آن در حالتی است که متضرر از جرم بتواند اثبات کند  تحت تسلط متهم بوده

یا به دلیلی خارج از اختیارش ،قادر به شکایت  نبوده است که در این صورت مهلت شروع مرور زمان  از تاریخ رفع مانع محسوب می شود.

نکات مهم و تکمیلی در خصوص جرم پیش فروش آپارتمان بدون سند رسمی

گرچه جرم پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی جرم درجه 6 است، اما باتوجه به این که که این جرم، جزو جرائم قابل گذشت می باشد، پس مرور زمان شکایت ، یکسال از زمان وقوع جرم است.

از طرفی طبق ماده 105 قانون مجازات اسلامی، مرور زمان تعقیب برای جرم پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی، پنج سال از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی است.

و همینطور بنا بر ماده 107 قانون مجازات اسلامی، 

مرور زمان اجرای حکم قطعی تعزیری در مورد جرائم درجه شش؛ که جرم پیش فروش آپارتمان بدون تنظیم سند رسمی در این درجه قراردارد، مدت 7 سال از تاریخ قطعیت حکم صادره می باشد .

پیام بگذارید

X