دعوی خلع ید یعنی چه

شکایت از سازنده

در خصوص این که دعوی خلع ید یعنی چه، شرایط و ارکان این دعوا چیست، در این مطلب در خدمت شما همراهان موسسه دادرسان سیمرغ عدالت هستیم.

5 دقیقه مشاوره رایگان

خلع ید یعنی چه

دعوی خلع ید از لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که در آن مالک یک مال غیر منقول علیه شخصی که ملک او را به صورت غیر قانونی تصرف کرده است اقامه می نماید.

پس در نهایت می توان گفت شرایط برای اقامه این دعوا زمانی محیاست که مالک ملک پس از اثبات مالکیت خودش مدعی می شود شخصی ملک او را بصورت غیر قانونی در تصرف دارد.

بین مالک و متصرف قراردادی وجود ندارد یا این که با وجود اجازه  قبلی علیرغم عدم استحقاق بر ادامه ید ، از تحویل آن خود داری می ورزد.

شرایط دعوی خلع ید

در ادامه مبحث اینکه دعوی خلع ید یعنی چه تصمیم داریم شرایط و ارکان این دعوی را برای شما شرح دهیم.

زمانی که شخص دادخواست خود را به خواسته ی خلع ید به دادگاه تقدیم می کند، ارکان تشکیل دهنده این دعوی اثبات مالکیت، تصرف غاصبانه یا در حکم غاصبانه ی مدعی علیه دعوی خلع ید می باشد.

سپس خواهان باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند . تا دادگاه پس از رسیدگی به دلالیل و احراز سایر شرایط دعوا حکم مقتضی در ماهیت امر صادر نماید.

نکته: رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است.

کسب اطلاعات در خصوص: ابلاغیه الکترونیکی چیست؟

چنانچه اصل مالکیت خواهان محل نزاع باشد و خواهان دلایل و مدارک کافی جهت اثبات مالکیت خود ارائه ندهد در این صورت از آن جایی که طبق اظهارات مشهود باشد که شخص تنها ادعای مالکیت دارد و توان اثبات ندارد خود این موضوع دعوای مستقل دیگری به حساب می آید.

بنابر این دعوی خلع ید شخص رد می شود زیرا که لازمه ی آن اثبات مالکیت خواهان است که در حالت فوق به اثبات نرسیده است.

مفهوم خلع ید

از حیث معنای لغوی به معنای از دست کسی در آوردن می باشد.

در ادامه این که دعوی خلع ید یعنی چه دیگر مباحث پیرامون این مطلب را توضیح خواهیم داد.

خلع ید  از منظر حقوقی به معنای رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک می باشد.

تفاوت سند رسمی و عادی در دعوی خلع ید

رسیدگی به دعوی خلع ید نیز همانند هر دعوی دیگری منوط به تحقق ارکان و شرایط تشکیل دهنده آن است. همانطور که پیش تر گفتیم  رسیدگی به این دعوا فرع بر اثبات مالکیت رسمی خواهان است.

در نتیجه دادگاه نمی تواند بر حسب سند عادی حکم به خلع ید متصرف صادر کند. حتی اگر مالکیت شخص را بتوان از سند عادی محرز دانست.

در این دعوا لزوما خواهان باید سند مالکیت رسمی داشته باشد.

و در صورتی که دعوی خلع ید به استناد سند عادی مطرح گردد، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر می نماید.

عدم رسیدگی به دعاوی توامان

اگر در پرونده ای خواهان به موجب مبایعه نامه عادی ، دعاوی اثبات بیع ،الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید را بصورت توامان مطرح نماید دعوای خلع ید قابلیت استماع را ندارد.

زیرا که در ابتدا لازم ایت نسبت به دو دعوای دیگر رسیدگی صورت بگیرد، حکم صادر و قطعی شود.

اسثسنائات عدم پذیرش سند عادی در دعوی خلع ید

1.برخی از محاکم، دعوی خلع ید در املاک جاری را به شرط انتشار آگهی نوبتی و انقضای موعد نوزده روزه موضوع ماده 16 قانون ثبت و عدم وصول اعتراض قابل استماع می دانند.

2.زمانی که خوانده به صحت سند عادی ارائه شده اقرار نماید.(نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 1545/7- 29/2/1379)

3.برخی املاک در محل هایی واقع هستند که هیچگونه سابقه ثبتی وجود ندارد و با سند عادی مورد معامله قرار می گیرند. در این حالت بر طبق اماره ید و ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت شخص است.

نکته: در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک مستقر نیست و یا هنوز ثبت املاک اجباری نمی باشد بدیهیست که نیازی به اثبات مالکیت رسمی نمی باشد و مدعی می تواند با استناد به هر یک از ادله اثبات ، خواهان خلع ید بشود. دادگاه نیز اگر دلایل ابرازی را معتبر بداند مبادرت به صدور حکم می نماید.

امیدواریم در خصوص این پرسش که خلع ید یعنی چه و ارکان آن چیست، به خوبی راهنمایی شده باشید، در غیر این صورت با شماره های موجود در صفحه تماس بگیرید.

اخبار حقوقی: چک الکترونیک چیست و چگونه نقد می‌شود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *