دادگاه چگونه به اعاده دادرسی کیفری رسیدگی می کند

دادگاه چگونه به اعاده دادرسی کیفری رسیدگی می کند

دادگاه چگونه به اعاده دادرسی کیفری رسیدگی می کند

دادگاه چگونه به اعاده دادرسی کیفری رسیدگی می کند، موضوع بحث امروز ما را تشکیل می دهد.

دادگستری به هر دعوا تنها یک بار رسیدگی می کند و در صورت طرح مجدد همان دعوا قاضی با صدور قرار رد دعوا به علت اعتبار امر مختوم

از پذیرش دعوای شما خودداری می کند

اما در بعضی موارد شما می توانید نسبت به حکم قطعی در همان مرجعی که رای را صادر می کند

تحت عنوان اعاده دادرسی اعتراض کنید و رسیدگی دوباره به دعوا را در دادگاه صادر کننده حکم درخواست کنید

در واقع اعاده دادرسی راهی برای اعتراض به احکام قطعی دادگاه ها در چارچوب دلایل جدیدی است که به دادگاه ارایه می دهید.

دادگاه چگونه به اعاده دادرسی کیفری رسیدگی می کند
دادگاه چگونه به اعاده دادرسی کیفری رسیدگی می کند

چند نوع اعاده دادرسی کیفری داریم

در قانون آیین دادرسی کیفری دو نوع اعاده دادرسی پیش بینی شده است که یک کدام از آنها اختصاص به محکوم علیه دارد

و دیگری می تواند مورد استفاده همه از جمله شاکی پرونده قرار بگیرد.

ابتدا به این دو نوع اعاده دادرسی می پردازیم و سپس نحوه رسیدگی دادگاه را در این موارد مورد بررسی قرار می دهیم.

اعاده دادرسی ماده 474

مطابق قانون درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام که قطعی می شوند در موارد زیر مورد پذیرش دادگاه ها قرار می گیرد.

دقت داشته باشید که در این مورد تفاوتی نمی کند که حکم اجرا شده باشد یا نه.

حتی اگر حکم به طور کامل نیز اجرا شود( مثلاً شخص اعدام گردد) باز هم وراث شخص می توانند اعاده دادرسی انجام بدهند

چرا که در بعضی موارد پای حیثیت و آبرو و کرامت انسانی اشخاص در میان می باشد

و رفع اتهام از شخص سبب بازگشت آبرو و حیثیت به شخص متوفی و خانواده اش می گردد

1-کسی به اتهام قتل شخصی محکوم گردد و سپس زنده بودن او اثبات شود.
2-چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ ای باشد که نتوان بیش از یک فاعل و مرتکب برای آن متصور شد
3-شخصی به علت ارتکاب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شود ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آن اشخاص احراز گردد
4-درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود
5- در دادگاه صالح اثبات شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است
6-پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد
7- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد

وکیل متخصص اعاده دادرسی

اعاده دادرسی ماده 477

اعاده دادرسی که  آن را توضیح دادیم فقط از جانب محکوم علیه امکان پذیر می باشد و شاکی نمی تواند از آن برای نقض حکم برائت یا امور دیگر استفاده کند

به عبارت دیگر حتی اگر شاکی درخواست این اعاده دادرسی را مطرح کند دادگاه آن را رد می کند.

اما اعاده دادرسی از طریق رییس قوه قضاییه از طرف همه اشخاص امکان پذیر می باشد به عبارت دیگر هرگاه رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص بدهد اعاده دادرسی را تجویز می کند

و این درخواست می تواند از طرف شاکی یا محکوم علیه مطرح گردد و تفاوتی در این میان وجود ندارد.

روند رسیدگی به اعاده دادرسی 474

ابتدا باید بدانید که درخواست اعاده دادرسی مهلت ندارد و هرگاه که یکی از مواردی که به آن اشاره کردیم پیش بیاید امکان تقاضای اعاده دادرسی وجود دارد

این درخواست به دیوان عالی کشور تسلیم می گردد و این مرجع تشخیص می دهد که آیا یکی از جهات اعاده دادرسی محقق شده است یا نه.

دیوان عالی کشور بعد از احراز تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی پرونده را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می دهد

البته دیوان عالی کشور در صورت عدم احراز جهات اعاده دادرسی قرار رد اعاده دادرسی صادر می کند.

اگر دادگاه بعد از رسیدگی تشخیص بدهد که درخواست اعاده دادرسی صحیح می باشد حکم را نقض می کند و دوباره حکم صادر می کند

و اگر درخواست اعاده دادرسی فقط نسبت به قسمتی از حکم باشد آن قسمت را نقض می کند

البته اشاره کردیم که بعضی اوقات اعاده دادرسی به علت دو حکم مغایر می باشد که در این صورت روند رسیدگی دادگاه

برحسب اینکه کدام رای را صحیح تشخیص بدهد شکل می گیرد.

چگونه اعاده دادرسی کیفری انجام بدهیم

روند رسیدگی در اعاده دادرسی ماده 477

همان گونه که اشاره کردیم در این مورد رییس قوه قضاییه تشخیص دهنده می باشد و اگر تشخیص او مبتنی بر غیر شرعی بودن حکم باشد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کند

و این پرونده ها در دیوان عالی کشور و در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه معین می شود مورد رسیدگی قرار می گیرند.

هرچه باید در مورد اعاده دادرسی ماده 477 بدانید

وضعیت اجرای حکم

مطابق قانون اگر دیوان عالی کشور یا رییس قوه قضاییه نظر بر تجویز اعاده دادرسی داشته باشند

اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و چنانچه از متهم تامین اخذ نشده باشد و یا تامین منتفی شده باشد یا متناسب با جرم ارتکابی نباشد

دادگاهی که دعوا بعد از تجویز اعاده دادرسی به او ارجاع شده است تامین لازم را اخذ می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *