درخواست طلاق

درخواست طلاق
درخواست طلاق

درخواست طلاق

در قانون ما حق طلاق با مرد است و درخواست طلاق از طرف زن و به موفقیت رسیدن آن سختی و دشواری خاصی دارد.

می توان گفت بی شک و بدون تردید به وکیل تخصصی طلاق در این مورد نیاز است. وقتی دادخواست جدایی از طرف زن تحویل می شود باید دلایل موجه برای این کار موجود باشد و این دلایل را اثبات هم نماید

که اثبات این دلایل سختی های خودش را داراست و حضور وکیل نیاز مبرم می باشد.

مراحل طلاق توافقی

درخواست طلاق به استناد شروط 12 گانه ضمن عقد

متداول ترین روش درخواست طلاق از طرف زن، عدم رعایت شرط هایی است که مرد در عقد نکاح آن ها را امضا می کند.

بنا بر این در شرایط زیر، زن می‌تواند با رجوع به دادگاه حکم طلاق بگیرد:

 • شوهر نفقه و حقوق واجب زن را به مدت 6 ماه پرداخت ننماید.
 • شوهر دچار سوء رفتار و سوء معاشرت باشد طوری که دوام زندگی را برای زن غیر ممکن شود.
 • ابتلای شوهر به امراض صعب العلاج سخت به طوری که زندگی مشترک برای زن خطرناک باشد.
 • مجنون بودن مرد در شرایطی که به لحاظ شرعی امکان فسخ نباشد.
 • بی توجهی به دستور دادگاه در خصوص عدم اشتغال مرد به فعالیتی که مطابق با تشخیص مراجع قضایی با مصالح خانوادگی و حیثیت زن مغایرت دارد.
 • محکوم شدن شوهر به زندان به مدت بیشتر از 5 سال.
 • اعتیاد شدید شوهر به حدی که برای زندگی خانوادگی به تشخیص دادگاه مضر است.مثل اعتیادی که باعث بیکاری مرد ، فروختن اسباب خانه و نیز به خطر افتادن سلامت جسمی و روحی زن و فرزند گردد.
 • شوهر بدون دلیل موجه، زندگی را ترک کند یا این که‌ به مدت 6 ماه متوالی بدون عذری که از نظر دادگاه موجه است، غیبت نماید .
 • محکومیت قطعی شوهر به علت ارتکاب جرم و اجرای هر نوع مجازات از قبیل حد و تعزیر که جرم آن با حیثیت خانوادگی و شئون زن مغایر است.
 • به علت عقیم بودن و یا سایر مشکلات جسمی شوهر، با گذشت ۵ سال از ازدواج، زن از همسرش صاحب فرزند نشود.
 • مفقود الاثر شدن مرد که به این معنی است که شوهر تا مدت ۶ ماه بعد از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود.
 • مرد بدون رضایت زن ازدواج مجدد کند و یا به تشخیص دادگاه با همسران خود عادل رفتار نکند.
درخواست طلاق
آیا روش درخواست طلاق در انواع مختلف طلاق متفاوت است ؟

در مورد درخواست طلاق در انواع آن می توان گفت تشریفات خاص طلاق مثل ثبت نام در سامانه طلاق ، مشورت قبل از جدایی ، تنظیم و ثبت دادخواست در تمام انواع  آن یک طور است اما به طور کلی تفاوت های خاص خود را دارد

هزینه تنظیم دادخواست طلاق

جهت ثبت کردن و رسیدگی به دادخواست طلاق لازم است که این دادخواست توسط وکیل طلاق نوشته شود. برای ثبت دادخواست و دادرسی باید زوجین یا شخصی که درخواست طلاق را مطرح می نماید هزینه‌هایی که در ادامه می گوییم را بپردازد.

 • هزینه ی  نوشتن دادخواست طلاق توسط وکیل
 • هزینه ی  ثبت دادخواست طلاق
 • هزینه‌ های کپی مدارک
 • هزینه ی  جلسات مشاوره پیش از طلاق
 • هزینه ی  دادگاه و هزینه دادرسی
 • هزینه ی  اعتراض به رأی دادگاه و تجدید نظر (در صورت نیاز)
 • هزینه ی  جاری شدن خطبه ی طلاق در محضر

طلاق ایرانیان خارج از کشور

پیام بگذارید

X