دعوای تقابل یعنی چه

دعوای تقابل یعنی چه

دعوای تقابل یعنی چه؟

هنگامی که در مقابل دعوای مطرح شده دعوایی اقامه شود دعوای تقابل اتفاق می افتد.

در اصطلاح حقوقی و قانونی دعوا به معنای مطالبه حق و حق خواهی و همچنین تثبیت است.

پس گاهی اوقات در مقابل این حق خواهی طرف مقابل نیز مدعی حق می باشد

پس قانون به هر دو طرف دعوا حق و اذن مدعی بودن را تا زمان اثبات موضوع خواهد داد.

زمانی به دعوایی دعوای تقابل می گوییم که با دعوای قبلی ارتباط کامل دارد.

گاهی شخص ثالثی به دعوا وارد می شود و اقدام به طرح دعوای جدیدی می نماید

که به این نوع دعوای تقابل نمی گویند چون باید دعوا از طرف مقابل دعوای اصلی و در ارتباط با دعوای خواهان باشد.

دعوی تقابل طبق قانون یعنی چه

ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در واقع به جای تعریف دعوای تقابل یا متقابل، اختیاری را که به طرف مقابل دعوا برای حفظ حقوقش همراه با شرایط آن اعطا نموده است، به عنوان تعریف دعوی متقابل اعلام داشت.

(دعوای تقابل یعنی چه)

به نظر می رسد بهتر است در تعربف دعوی تقابل بگوییم این دعوا فرصتی است که طرف مقابل از رهگذر آن،

هم زمان با دعوایی که علیه او طرح می شود، اقدام به احیای حقوق معطل خود می نماید

و الزام خواهان دعوای اصلی را به انجام تعهدات قراردادی یا ایفای وظایف قانونی اش درخواست می کند.

شرایط دعوای تقابل

دعوای تقابل برای طرح نیازمند شرایطی است  و چنانچه شرایط لازم جهت اقامه دعوای تقابل وجود نداشته باشد، امکان طرح دعوای تقابل وجود ندارد.

دعوای تقابل بایستی دارای دو شرط باشد که عبارتند از:

1- موضوع مطروحه در دعوای تقابل بایستی با موضوع اصلی ناشی از یک منشاء باشد.

یا

2- موضوع مطروحه در دعوای تقابل بایستی با موضوع اصلی ارتباط کامل داشته باشد.

در صورتی که دعوایی توسط خواهان اقامه شود، طرف مقابل در صورتی که یکی از شرایط فوق موجود باشد می تواند نسبت به دعوای مطروح دعوای تقابل مطرح نماید.

دعوای تقابل یعنی چه
طرح دعوای تقابل در هنگام واخواهی

این سوال مطرح پیش می آید که آیا شخص در حین واخواهی می تواند دعوای تقابل را مطرح نماید؟

نظر اکثریت؛

در صورت که رسیدگی به دعوا به صادر شدن رای غیابی منتهی شود و فرض بر این می شود که شخص از اقامه دعوا خبر نداشته است پس تنظیم دادخواست واخواهی به معنی اولین جلسه رسیدگی خواهد بود پس اقامه دعوای طاری یا تقابل مانعی ندارد.

نظر اقلیت؛

در صورت پایان اولین جلسه دادرسی و حکم غیابی صادر شود

پس امکان طرح دعوا به حالت تقابل وجود ندارد اما اگر دعوای طرح شده با دعوای اصلی در ارتباط کامل باشد

طبق ماده ۱۰۳ قانون مدنی رسیدگی به دعوای مرتبط انجام می شود.

نظر کمیسیون؛

در دادرسی آخر چنانچه رای غیابی صادر شود و محکوم علیه مداخله ای در این امر نداشته باشد و با ابلاغ از دعوای اصلی مطلع شود

و در مهلت قانون مبادرت به تنظیم واخواهی کرده باشد، پس دعوای واخواهی اولین جلسه رسیدگی محسوب می شود. پس در این حالت خواسته می تواند در حین واخواهی طرح دعوای جدید را مطرح کند که به آن دعوای متقابل گفته می شود.

(دعوای تقابل یعنی چه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *