راه های جلوگیری از مزایده ملک

اگر اموال بدهکار در مزایده به فروش نرود چه کار کنیم
اگر اموال بدهکار در مزایده به فروش نرود چه کار کنیم

راه های جلوگیری از مزایده ملک

راه های جلوگیری از مزایده ملک موضوع بحث امروز ما است.

به هر علتی که ملک شما به مزایده گذاشته شود باید قواعد و مقرراتی رعایت گردد تا مال در مزایده به فروش برسد.

قواعد و مقررات مزایده بسیار سفت و سخت می باشد چرا که در غیر این صورت مردم به سختی به مزایده اعتماد پیدا می کنند و اگر این بی اعتمادی ادامه پیدا کند کمتر شخصی حاضر به خرید مال از طریق مزایده می گردد.

مزایده یا از طریق دادگاه صورت می گیرد یا از طریق دوایر ثبتی.

راه های جلوگیری از مزایده ملک
راه های جلوگیری از مزایده ملک

مزایده از طریق دادگاه

اگر در محاکم قضایی و دادگاه ها  به پرداخت وجهی محکوم شوید و آن را پرداخت نکنید محکوم له( شخصی که حکم دادگاه به نفع او است) می تواند با معرفی اموال تقاضای توقیف اموال منقول و غیر منقول شما را به اجرای احکام ارایه بدهد

اجرای احکام دادگستری و دادورز ( مامور اجرا) طبق قانون نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول شما اقدام می کند

بعد از توقیف اموال طبق قانون اموال توقیفی باید از طریق مزایده به فروش برسد.

ابطال اجراییه

مزایده از طریق دوایر ثبتی

یکی از خصوصیت های مهم تنظیم سند رسمی و دلیل برتری تنظیم سند رسمی بر سند عادی این است که شما برای وصول مطالبات خود نیازی به مراجعه به دادگاه ندارید

و حق دارید از طریق دفاتر اسناد رسمی و دوایر اجرای ثبت نسبت به وصول طلب خود اقدام کنید

طبق قانون، سند لازم الاجرا  
سند رسمی یا عادی است که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول
سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک

طبق قانون برنامه ششم توسعه نیز مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء میشوند.

 ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند

در راستای این وظایف ادارات اجرای ثبت نسبت به توقیف اموال بدهکاران اسناد لازم الاجرا اقدام می کند و در صورت نیاز به فروش اموال بدهکار برای اخذ محکوم به نسبت به فروش آنها از طریق مزایده اقدام می کنند

نمونه قوانین مزایده در دادگاه

در زیر به نمونه ای از قوانین مزایده در دادگاه اشاره می کنیم که باید در هنگام مزایده فراهم باشد تا مزایده در روز مقرر برگزار گردد اما عدم رعایت این نکات لزوماً منجر به ابطال مزایده نمی گردد

-به عنوان مثال اگر دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین کند فروش در آن محل صورت می گیرد و اگر چندین محل برای فروش وجود داشته باشد فروش در جایی انجام می شود که منافع محکوم علیه اقتضاء دارد

-حتما باید آگهی مزایده چاپ شود

-زمان فروش باید به نحوی معین گردد که فاصله میان انتشار آگهی و روز فروش بیشتر از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد و اگر تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند باید مجدد آگهی شود.

-فروش باید در حضور نماینده دادسرا صورت گیرد.

-اشخاصی که در مزایده مباشرت دارند مثل ارزیاب و دادورز و نزدیکان نسبی و سببی آنها تا درجه سوم نمی توانند در مزایده شرکت کنند

-در آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول نکاتی باید درج گردد مثلا در آگهی اموال منقول باید نوع و مشخصات اموال درج گردد و در آگهی اموال غیر منقول باید مشخص گردد که ملک در اجاره می باشد یا خیر.

نمونه قوانین مزایده در اجرای ثبت

موارد زیر نیز نمونه ای از مقرراتی است که باید در روز مزایده در اجرای ثبت رعایت شود تا مزایده برگزار گردد

به عنوان مثال از مقررات مزایده این است که مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت 9 تا 12 برگزار می‌شود در صورتی
که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت
حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار
می‌شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می‌گردد.

یکی دیگر از مهم ترین نکات مقرر در مزایده ممنوعیت حضور بعضی اشخاص در خرید می باشد به عنوان مثال

 رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرین فروش و نماینده دادستان
حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم را نخواهد داشت.

از دیگر مقررات مزایده این است که برای فروش اموال منقول و غیر منقول باید آگهی دقیق با جزییات مقرر در قانون منتشر گردد.

روز مزایده

در روز مقرر برای برگزاری مزایده دادگاه یا اجرای ثبت باید تمام مقررات مندرج در قانون برای برگزاری مزایده را رعایت کند تا هیچ شبهه ای متوجه مزایده نگردد و مال به درستی به فروش برسد

راه های جلوگیری از مزایده

هر کدام از قوانینی که برای برگزاری مزایده در قانون ذکر شده است اگر مورد بی اعتنایی قرار بگیرد می تواند مانع برگزاری مزایده شود مثلاً اگر آگهی اموال منتشر نشود یا زمان مقرر میان آگهی مزایده و روز مزایده رعایت نگردد

یا در مزایده اموالی که قیمت شان نوسان دارد شش ماه از ارزیابی گذشته باشد

هر کدام از این موارد می تواند مانع برگزاری مزایده گردد

اگر مزایده برگزار گردد

راه های جلوگیری از مزایده ملک را با این مطلب به پایان می رسانیم که اگر مزایده برگزار گردد شما چه راه حل هایی پیش رو دارید.

اگر به هر علتی این مقررات مورد توجه قرار نگیرد و مزایده با وجود آن نقص و عیب برگزار شود شما می توانید به قاضی اجرای احکام یا رییس ثبت محل تسلیم کنید.اگر این افراد ایرادی در مزایده مشاهده کنند از تایید و تنفیذ آن خودداری می کنند و مزایده مجدد برگزار می گردد

اما اگر آنها نیز نسبت به تایید مزایده اقدام کنند راهی جز درخواست ابطال مزایده از دادگاه برای شما باقی نمی ماند.

مطالب مرتبط

ابطال مزایده دادگاه چگونه صورت می گیرد

ابطال مزایده اجرای ثبت چگونه صورت می گیرد

وکیل متخصص ابطال مزایده

پیام بگذارید

X