رضایت همسایه در کمیسیون ماده 100

رضایت همسایه در کمیسیون ماده 100

رضایت همسایه در کمیسیون ماده 100

در خصوص مبحث مورد نظر اعلام شکایت از طرف ذی النفع که همسایه است در مرجع تجدید نظر کمیسیون مطرح می گردد و این حق را برای همسایه به عنوان معترض به وجود می آورد که بتواند به کمیسیون اعلام شکایت کند

و اما رضایت همسایه در کمیسیون در مقام شخصی که به عنوان شاکی خصوصی اعتراض می کند

موجب آن می شود که از امر تخریب راجع به ملک مالکی که بدون داشتن مجوز ساخت اقدام به ساخت ساز کرده است جلوگیری به عمل آید و در اینجا رضایت همسایه مجاور الزامی خواهد بود.

رضایت همسایه در کمیسیون ماده صد مختص چه پرونده هایی می باشد؟

صرفا شامل موارد خاصی است و نمی توان گفت که تمام دعاوی که در کمیسیون ماده صد مطرح می گردند

مربوط به موضوع رضایت همسایه می باشد.

رضایت همسایه در کمیسیون ماده صد به صورت کلی به پرونده هایی مربوط می شود

که در مورد ساخت و ساز هستند و موضوع آن ها حول محور کمیسیون ماده صد شهرداری است

اما شاکی این پرونده ها شهرداری نیست و این پرونده ها دارای شاکی خصوصی هستند.

برای این که موضوع رضایت همسایه در کمیسیون ماده 100 را به خوبی درک نمایید

در ابتدا موضوع پرونده هایی که در کمیسیون ماده صد به طور کلی مورد رسیدگی قرار می گیرند را به شما معرفی خواهیم کرد:

  • تجاوز به معابر شهر
  •  مهندس ناظر ساختمان و تخلفاتی که انجام می دهد
  • تغییرکاربری اراضی بدون مجوز از شهرداری و مراجع ذی صلاح
  • عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی
  • استحکام نداشتن بنا احداث شده
  • تخلف ها و مباحث مربوط به تراکم اضافی
  • عدم احداث پارکینگ
  • احداث کردن بنا بدون داشتن پروانه ساخت و مجوز های قانونی و……
ادامه مبحث رضایت همسایه در کمیسیون ماده 100

حال شما فرض کنید که در کوچه ای یک ساختمان با داشتن پروانه و  مجوز قانونی در حال احداث است

اما روش ساخت آن به نحوی است که باعث ایجاد ممانعت در نمای دیگر ساختمان های همسایه می گردد

و مساحت آن باعث ایجاد مشکلات متعدد مربوط به تردد افراد در معابر است،

در این حالت در صورت تحویل شکایت از جانب همسایه به کمیسیون ماده صد، راهی جز تخریب بنای مذکور وجود ندارد

و برای جلوگیری از چنین مشکلی صاحب اصلی بنای جدید باید برای رضایت همسایه در کمیسیون ماده صد اقدام کند تا مانع از تخریب گردد.

آیا همسایه می تواند به عنوان معترض در کمیسیون ماده 100 علیه سازنده ملک وارد دعوی شود ؟

در این خصوص باید بیان داشت که همسایه به عنوان شخصی که معترض به روند ساخت و ساز بوده می تواند به عنوان ذی النفع

در مرجع تجدید نظر خواهی کمیسیون ماده ۱۰۰ وارد دعوی بشود.

حکم کمیسیون در صورت وارد بودن اعتراض همسایه به عنوان ذی النفع چیست ؟

در اینجا معمول است که رای کمیسیون به تخریب ملک باشد که رضایت همسایه می تواند از اقدام به این امر جلوگیری بنماید.

آیا اعلام رضایت همسایه باید به صورت رسمی باشد ؟

در اینجا اعلام رضایت می تواند به هر نحوی باشد اما بهتر این است که این رضایت به صورت رسمی اخذ بشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *