سوالات دادسرا و دادگاه راجع به جعل

سوالات دادسرا و دادگاه راجع به جعل

سوالات دادسرا و دادگاه راجع به جعل

سوالات دادسرا و دادگاه راجع به جعل موضوع بحث امروز ما است و در این مورد صحبت می کنیم که اگر شاکی جعل می باشید یا شکایت جعلی علیه شما صورت می گیرد

و قرار است که برای دفاع از شکایت تان یا اتهام انتسابی در دادسرا یا دادگاه حاضر شوید با چه سوالاتی رو به رو می شوید

و بازپرس یا دادیار یا قاضی محترم چه سوالاتی از شما می پرسد ارتکاب جرم را احراز کند؟

اما ابتدا باید به تعریف جعل بپردازیم.

اتهام انتسابی یعنی چه

جعل یعنی چه

جعل به معنی دگرگون کردن و منقلب کردن می باشد.

و به دو دسته مادی و معنوی(مفادی) تقسیم می گردد.

جعل مادی همان گونه که از نام آن پیدا است دست بردن در ظاهر سند است مانند خراش سند و تراشیدن و الحاق.

در جعل مفادی یا معنوی ادعا متوجه ظاهر سند نمی باشد بلکه ادعا متوجه مضمون سند یا موضوع سند می باشد.

 با توجه به این تعریف شما ابتدا باید بدانید که جعل ادعایی در مورد ظاهر سند می باشد

یا مضمون و محتوای سند چرا که در این صورت سوالاتی که از شما می پرسند متفاوت می باشد

سوالاتی که در مورد جعل مادی از شما می پرسند حول و حوش امضاء و مهر و نحوه نگارش می باشد اما سوالاتی که در جعل مفادی و معنوی از شما می پرسند پیرامون محتوای سند می باشد.

جعل مفادی و معنوی در قانون

قانون گذار جعل را تعریف نکرده است اما در موارد متعددی نمونه ها و مصداق های جعل را بیان کرده است که اشاره به جعل مادی یا معنوی دارد.

به عنوان مثال در ماده 523 قانون مجازات اسلامی قانون گذار بیان می کند که

“جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی

یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.”

در ماده دیگری در اشاره به جعل مفادی یا معنوی بیان می کند

“هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند

یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است برعکس نشان بدهند

علاوه بر مجازات‌ های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.”

جعلیت سند چگونه مشخص می گردد

سوالات بازپرس و قاضی در مورد جعل و استفاده از سند مجعول

حال با توجه به تعریفی که از جعل ارایه کردیم به سراغ سوالاتی می رویم که بازپرس و قاضی در احضار شاکی و متهم هنگام انجام تحقیقات مقدماتی در این جرم انجام می دهند

سوالات زیر با دقت و توجه مطالعه بفرمایید

1-نسبت به چه سند یا اسنادی ادعای جعل دارید؟

2-به صورت صریح و به تفصیل بیان کنید جعل به چه صورتی انجام گرفته است

و چه مطالبی از سند کم یا به آن اضافه یا مورد تخدیش قرار گرفته است؟

3-جعل در اصل سند است یا در کپی سند؟

4-اصل سند در دست چه کسی است؟

5-آیا امکان ارایه اصل سند برای شما وجود دارد؟

6-سند چند نسخه ای است؟

7-اگر سند تک نسخه نمی باشد باقی نسخه ها در دست چه کسی است؟

8-آیا امضاء و اثر انگشت خود را که زیر سند می باشد قبول دارید؟

9-چه کسی سند را نگارش کرده است؟

ادعای جعل

10-اگر سند مورد نظر قرارداد می باشد مثلاً مبایعه نامه است آیا اشخاص دیگری در زمان تنظیم سند حضور داشته اند

11-اگر اشخاص دیگری در زمان تنظیم سند حضور داشته اند اسم آنها به عنوان شاهد و مطلع ذکر شود.

12-فرضاً که سند جعلی است، چه ضرری به شما وارد می شود؟

13-ساعت و مکان تنظیم سند را بگویید

14-اگر ساعت دقیق تنظیم سند را نمی دانید ساعت حدودی آن را بگویید.

15-سند مورد جعل عادی است یا رسمی؟

16-چه اشخاصی از نظر شما متهم به جعل می باشند؟

17-آیا استفاده از سند مجعول هم محقق می باشد؟

18-از چه شخص یا اشخاصی شکایت دارید؟

19-شاکی چه دلایل و مدارکی برای اثبات حرف های خود دارد؟

20-آیا قبلاً در این مورد شکایتی مطرح کرده اید؟

21-آیا شاکی تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را دارد؟

سایر موارد

علاوه بر این موارد اگر سند رسمی است یا در جایی تنظیم گشته که امکان استعلام از آن نهاد وجود دارد از آن نهاد در مورد سند استعلام می گردد

اگر هر کدام از شاکی و متهم شاهد معرفی کنند اظهارات آنها به صورت جداگانه اخذ می گردد و از جزییات موضوع از آنها سوال می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *