شکایت از ساخت و ساز مجاور

شکایت از ساخت و ساز مجاور
شکایت از ساخت و ساز مجاور

شکایت از ساخت و ساز مجاور

روند ساخت ‌و ساز می‌تواند باعث ایجاد سر ‌و صدا، سد معبر، نقض و حتی سقوط اشیا شود.

هر کدام از این موارد به تنهایی می‌تواند راحتی اشخاص را به‌ خصوص برای همسایگان از بین ببرد.

ساختمان‌های کناری بیشترین آسیب را در طول مدت ساخت خواهند دید.

هر مشکلی را می‌ توان نقض حقوق ساختمان همسایه دانست که همسایه می‌تواند از آن شکایت کند و آن را دنبال نماید.

به ‌منظور جلوگیری از این مشکلات، قوانین ویژه ‌ای تدوین گردیده است که سازندگان باید از آن ها پیروی نمایند.

زمان فعالیت کارگاه‌های ساختمانی

از آن جایی که آلودگی صوتی یکی از مهمترین و اصلی ترین عواملی به حساب می آید

که همسایگان نسبت به ساخت و ساز در محل شکایت می کنند شهرداری هم به منظور کاهش آلودگی صوتی و پایین آوردن شکایت اهالی مدت زمان مشخصی را برای فعالیت های ساختمانی در نظر دارد.

چنانچه پیمان کار قصد داشته باشد مصالح ساختمانی را در محل ساخت و ساز خالی کند

باید ما بین ساعت 6 صبح و 12 ظهر این کار را انجام بدهد ولی در صورتی که پیمانکار قصد این را داشته باشد که

فرایند ساخت و ساز را شروع کند که همراه با سر و صدا هم خواهد بود

باید از ساعت 8 آغاز کند و در ساعت 16 آن را تمام نماید.

در بعضی فعالیت ها مثل گود برداری ابتدایی و ریختن فنداسیون مهندسین می توانند حتی بعد از ساعت 11 شب هم فعالیت به عمل آورند.

راه ارتباط با وکلا:

تماس با 02158784

دسترسی به ملک مجاور برای ساخت و ساز و ممانعت همسایه

دسترسی به ملک مجاور برای ساخت و ساز در مواردی ضروری و اجتناب ناپذیر است

ولی همایسگان در این باره لزوماً همکاری نمی نمایند و ممانعت همسایه برای استفاده از ملک،مانع از ساخت و ساز می گردد.

سوال این است که عدم رضایت همسایه، مطلقاً مانع از استفاده ملک وی برای عملیات ساختمانی می گردد یا خیر؟

با توجه به مشکلات عملی که در ساخت و سازها و شکایات همسایگان در این باره وجود دارد،

نظریه مشورتی مرتبط و درخور توجه اداره حقوقی قوه قضاییه ذیلاً درج می گردد.

استعلام :نظر به تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد به سبب بروز اختلافات بین سازندگان ساختمان با همسایه همجوار در خصوص
عدم جواز ورود جهت نماکاری دیوار کناری ساختمان در حال احداث و ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در این خصوص، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دعوای الزام همسایه به فراهم کردن
امکان دسترسی متعارف به ساختمان از مسیر ملک مجاور، مسموع است؟

پیرامون مبحث شکایت از ساخت و ساز مجاور می پردازیم به:

نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دسترسی به ملک مجاور برای ساخت و ساز

پاسخ: در صورت اختلاف بین سازندگان ساختمان با مالک ملک مجاور و عدم موافقت مالک با ورود به ملک او برای اقداماتی مثل نصب داربست؛

در صورتی که طبق مقررات شهرسازی و معماری، نماکاری در ضلع مشرف به ساختمان همسایه الزامی و ضروری باشد و یا حفظ بنا و دفع ضرر جانی و مالی اقتضای آن را داشته باشد و انجام این امر بدون نصب داربست در ملک مجاور به نحو متعارف میسر و مقدور نباشد، با نظر به حاکمیت قاعده لاضرر الزام مالک ملک مجاور به دلیل استفاده از ملک او برای نصب داربست در مدت زمانی متعارف برای انجام نماکاری با منعی مواجه نمی باشد. ( نظریه مشورتی شماره 7/1402/1103 مورخ 9/3/1402)

در جهت تکمیل مباحث مورد بحث در این مطلب می توان به ماده 132 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی نیز استناد نمود.

پیام بگذارید

X