صورت مجلس تفکیکی چیست؟

صورت مجلس تفکیکی چیست؟

صورت مجلس تفکیکی چیست؟

تفکیک در لغت به معنی جدا کردن قطعات از یکدیگر و در حقوق ثبت به معنی کوچک‌تر کردن مال غیرمنقول می باشد.

تفکیک با مفهوم افراز و تقسیم نزدیک است، اما با آن‌ها فرق دارد در تفکیک لازم نیست که ملک غیر منقول مشاع باشد یعنی حتی یک نفر که مالک شش دانگ زمین است،

می‌تواند با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک به هر ترتیبی که می‌خواهد، آن را به قطعات کوچک‌تر تفکیک کند.

اما در زمان افراز ملکی دو یا چند مالک دارد و به صورت مشاع دارای سهم هستند

در صورتی که توافق برای تقسیم سهم اختصاصی ما بین آن ها نیست، هر یکدام از مالکین مشاع می‌توانند از اداره ثبت اسناد و املاک و یا دادگاه محل وقوع ملک، درخواست صدور رای افراز کنند یعنی سهم خود را از سایر شرکا جدا می کنند و به صورت اختصاصی سند مالکیت دریافت نمایند.

صورت مجلس تفکیکی چیست
تقسیم شامل چیست؟

تقسیم شامل کلیه اموال اعم از منقول و غیر منقول است مثل جایی که سهم الارث چند نفر با هم درآمیخته

و هیچ یک از طرفین حاضر به صلح در خصوص سهم خود نیستند در این حالت ورثه می‌توانند درخواست تقسیم مال مشترک را به دادگاه صالح دهند.

صورت مجلس تفکیکی چیست؟

در پاسخ به این سوال که صورت مجلس تفکیکی یا صورت جلسه تفکیکی چیست ،

باید بگوییم که در صورت تفکیک مال غیر منقول مثل زمین و آپارتمان ، متقاضی ، باید به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مراجعه کرده و درخواست سندی تحت عنوان صورت مجلس تفکیکی نماید

که این سند ، نشان از بخش های تفکیکی آپارتمان ، ملک و زمین است.

الزام به اخذ پایان کار

صورت مجلس تفکیکی آپارتمان چیست؟

صدور صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که تبدیل به چند واحد آپارتمان شدند،

بعد از اخذ پایان کار از شهرداری مربوط قابل انجام است.

به این معنا که بعد از پایان عملیات ساختمانی و تایید مهندس ناظر و صدور پایان کار، مالک به دفتر اسناد رسمی رجوع می کند

و درخواست صدور صورت مجلس تفکیکی، تسلیم دفتر اسناد رسمی می نماید.

سر دفتر اسناد رسمی، تقاضای مالک یا مالکین را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال می کند و اداره ثبت اسناد و املاک با ارجاع به کارشناس ، نسبت به صدور صورت مجلس تفکیکی، اقدام می نماید.

الزام سازنده به گرفتن پروانه تخریب و نوسازی

صورت مجلس تفکیکی زمین چیست؟

صدور صورت مجلس تفکیکی زمین، برای مالک یا مالکین امکان پذیر است و در این صورت نیاز به صدور پایان کار نیست

و فقط نقشه زمین از شهرداری دریافت می شود و پیوست درخواست می شود.

بعد از صدور صورت مجلس تفکیکی، مالک یا مالکین، نسبت به تهیه و امضا تقسیم نامه به نسبت سهم خود اقدام می نمایند

و اگر تقسیم نامه مورد توافق طرفین قرار نگیرد، صدور صورت مجلس تفکیکی، کار عبث و بیهوده ای می باشد. در این مرحله، امکان انتقال سند رسمی ملک به نام اشخاص ثالث وجود دارد.

مراحل دریافت صورت مجلس تفکیکی
  • گواهی عدم تجاوز ملک به شوارع، حریم و املاک مجاور مضاف بر گواهی عدم تعارض و امضاء صورت مجلس به وسیله نماینده و نقشه بردار ثبت
  • گواهی مالکیت متقاضی تفکیک به وسیله متصدی دفاتر املاک
  • گواهی عدم بازداشتی به وسیله متصدی دفتر بازداشتی
  • تطبیق و تایید مفاد صورت مجلس با ضوابط و مقررات مربوط به وسیله رئیس ثبت یا معاون وی و دستور وصول هزینه قانونی تفکیک به قسمت حسابداری
  • محاسبه هزینه تفکیک و تسلیم فیش بانکی به ذینفع و ضبط یک نسخه از آن پس از پرداخت در پرونده امضای صورت مجلس تفکیکی به وسیله رئیس ثبت یا معاون وی
  • صدور صورت مجلس تفکیکی و ارسال نسخه دوم به دفترخانه متقاضی به وسیله متصدی اموردفتری
مدارک لازم برای اخذ صورت مجلس تفکیکی

در حال حاضر ، سامانه دریافت صورت مجلس تفکیکی ، راه اندازی نشده است . به همین منظور ، مراحل و نحوه دریافت سند مزبور ، به صورت مراجعه حضوری به اداره ثبت و نیز ، دفاتر اسناد رسمی می باشد . اما متقاضی ، جهت اخذ سند صورتمجلس تفکیکی ، می بایستی مدارکی را نیز ، تهیه و ارائه نماید . لذا در این قسمت ، قصد داریم مدارک لازم برای اخذ صورت مجلس تفکیکی را نیز ، شرح دهیم .

از جمله مدارک لازم برای اخذ صورت مجلس تفکیکی ، مدارک هویتی متقاضی اعم از شناسنامه و کارت ملی می باشد .

از دیگر مدارک لازم برای اخذ صورتمجلس تفکیکی ، گواهی پایان کار ساختمان ( برای آپارتمان ها ) و نقشه تفکیکی ( برای زمین ) می باشد

که این امر ، ضمن مراجعه به شهرداری ، امکان پذیر می باشد.

درخواست کتبی مالک جهت صدور صورت مجلس تفکیکی ، با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ، از جمله دیگر مدارک لازم برای صدور سند صورت مجلس تفکیکی می باشد .

کمیسیون ماده 100 شهرداری چیست؟

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

در صورتی که آپارتمانی ساخته شود و فروشنده اقدام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ننماید با توجه به اینکه این امر از لوازم انتقال سند رسمی است و انتقال سند رسمی و انجام کامل همه امور اداری و ثبتی به عهده فروشنده است

خریدار می‌تواند نسبت به طرح دعوی الزام به اخذ پایان کار و الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی اقدام نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *