قرار بازداشت موقت در چه مواردی صادر می گردد

تفهیم اتهام به شاهد و مطلع

قرار بازداشت موقت در چه مواردی صادر می گردد

قرار بازداشت موقت موضوع بحث امروز ما است.

از زمان آغاز تحقیقات مقدماتی در دادسرا تا زمانی که تحقیقات مقدماتی خاتمه پیدا می کند باید به متهم دسترسی وجود داشته باشد

چرا که مهم ترین قسمت تحقیقات در رابطه با متهم شروع می شود و

به پایان می رسد و اگر دسترسی به متهم وجود نداشته باشد تحقیقات دادسرا و دادگاه با مانعی جدی رو به رو می گردد

و حتی بعضی اوقات تحقیقات متوقف می گردد پس برای متوقف نشدن تحقیقات و تضمین حضور او در تحقیقات نیاز به اخذ تامین از او می باشد

یکی از مهم ترین این تامین ها برای حضور متهم بازداشت موقت می باشد که تنها در مواردی خاص بازپرس و مقامات قضایی حق صدور آن را دارند.

قوانین صدور تامین

مطابق قانون قرار تامین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او تناسب داشته باشد

انواع قرار های تامین کیفری

در قانون قرارهای تامین زیر پیش بینی شده است:

1-التزام به حضور با قول شرف
2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام
3- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
4- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
5- التزام به معرفی نوبه‏ ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
6- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
7- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
8- اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
9- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
10- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

قرار کفالت یعنی چه

قرار بازداشت موقت چیست

اغراق نکرده ایم اگر بگوییم مهم ترین قرار تامین کیفری، قرار بازداشت موقت متهم می باشد.

اشاره کردیم که به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده و شاکی قرار تامین کیفری صادر می گردد

در قرار بازداشت موقت به منظور تضمین دسترسی به متهم به طور موقت آزادی او سلب می گردد و متهم زندانی می گردد

صدور قرار بازداشت موقت برخلاف اصل برائت می باشد و

فقط در مواردی صدور آن تجویز شده است چرا که با صدور قرار بازداشت موقت متهم از اساسی ترین حق خود یعنی آزادی محروم می گردد

البته صدور این قرار در برخی جرایم ضروری می باشد

اما باید در نظر داشت باید در ریل قانون حرکت کنیم تا این نهاد مورد سوء استفاده قرار نگیرد

برائت یعنی چه

موارد صدور قرار بازداشت موقت چیست

طبق قانون صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل و قراین و نشانه های کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
1- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
2- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
3- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
4- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و

ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
5- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند دوم این ماده نباشد

و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.

حتی بعد از تحقق این موارد نیز بازپرس نمی تواند قرار بازداشت موقت صادر کند مگر اینکه یکی از امور زیر را احراز کند

قرار بازداشت موقت
قرار بازداشت موقت

شرایط صدور قرار بازداشت موقت چیست


1- آ‎زاد بودن متهم سبب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
2- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و از راه دیگری نتوانیم از آن جلوگیری کنیم
3- آزادی متهم مخل نظم عمومی یا به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

اقدامات بعد از صدور قرار بازداشت متهم

قرار بازداشت متهم باید فوراً نزد دادستان ارسال گردد.

 دادستان موظف می باشد که حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند.

 اگر دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و

متهم تا صدور رای دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند، بازداشت می‌شود.

در پایان باید بگوییم که اگر علت بازداشت موقت رفع گردد و علت و موجب دیگری برای ادامه بازداشت موقت وجود نداشته باشد، بازپرس با موافقت دادستان فوراً از متهم رفع بازداشت می کند.

قرار جلب به دادرسی چیست

کیفرخواست چیست و چگونه باید به آن اعتراض کرد

قرار منع تعقیب چیست و چگونه باید به آن اعتراض کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *