مستثنیات دین یعنی چه و شامل چه چیزهایی می شود

مستثنیات دین

مستثنیات دین یعنی چه و شامل چه چیزهایی می شود

مستثنیات دین موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم.

قاعدتاً وقتی شخصی به دیگری بدهکار است باید تمام اموال او در اختیار طلبکاران قرار بگیرد اما مطابق موازین قانونی و اخلاقی در سراسر جهان باید با بدهکار به گونه ای رفتار شود که کرامت انسانی او حفظ شود و این رفتار اقتضاء دارد به گونه ای با بدهکار رفتار کنیم

که بعد از پرداخت بدهی سربار جامعه نگردد

مثلاً اگر همه چیز بدهکار را از او بگیریم همچون خانه و تمامی وسایل خانه و وسایل کار و خط تلفن و….

در این حال درست است که بدهی او به یک شخص کاملاً پرداخت شده است اما او و خانواده اش دیگر چیزی ندارند که زندگی را

ادامه بدهند

و با فقری که به او تحمیل می شود سربار جامعه می شود.

به عبارت دیگر در وضع قواعد مستثنیات دین مصلحت های مهم تری در نظر گرفته شده است.

حال با در نظر گرفتن این مقدمه و اطلاع از فلسفه مستثنیات دین به این موضوع می پردازیم که چه اموالی مشمول مستثنیات دین

قرار می گیرد و مطابق قانون به بدهکار دارد و هیچ کس حق فروش آن را ندارد.

وکیل برای مهریه

چه اموالی مشمول مستثنیات دین می باشد

مطابق قانون، فقط اموال زیر مستثنیات دین تلقی می گردد

۱ – منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او است
۲ –اسباب و اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع نیازهای ضروری بدهکار و افراد تحت تکفل او ضروری است.
۳ – آذوقه موجود به اندازه احتیاج بدهکار و افراد تحت تکفل او برای مدتی که عرفاً افراد آذوقه ذخیره می کنند
۴ – کتاب ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و فرهنگ و تحقیق، البته متناسب با شان آنها.
۵ – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افرادی که تحت تکفلشان هستند

ضروری است
۶ – تلفنی که مورد نیاز بدهکار است
۷ – مبلغی که در ضمن عقد اجاره به صاحب خانه پرداخت می‌شود، منوط به اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن سبب عسر و حرج شود و البته مورد اجاره، مورد نیاز مدیون بوده و هم شان او باشد.

توقیف ودیعه مسکن
 البته اگر منزل مسکونی بدهکار بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش باشد و مال دیگری از او در دسترس نباشد و بدهکار حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای طلبکار به‌ وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش می رود و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون بدهکار خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌به به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار

امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکوم‌به از این راه ها استیفاء خواهد شد.

نکته آخر

هر کدام از مواردی که به آن اشاره کردیم مستلزم بحث های فراوان می باشد و مصداق های مناقشه آمیزی دارد که در این مطلب قادر به

توضیح آن نیستیم اما باید بدانید که در هرحال هیچ کدام از قواعد و قوانین مستثنیات دین شامل اشخاص حقوقی نمی شود و فقط

اشخاص حقیقی از امتیازات مستثنیات دین بهره مند می گردد

و اگر شخص حقوقی بدهکار باشد تمامی اموال او بدون در نظر گرفتن هیچ استثنایی به فروش می رود.

مطلب تصادفی

مقررات جدید رفع سوء اثر از چک برگشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *