نمونه دادخواست خلع ید

الزام خریدار به تخلیه
الزام خریدار به تخلیه

نمونه دادخواست خلع ید

نمونه دادخواست خلع ید موضوع بحث امروز ما است.

در نوشته های قبلی در خصوص خلع ید، خلع ید از ملک مشاع، خلع ید به استناد سند عادی صحبت کردیم و تمامی نکات مهم موجود در این زمینه را بیان کردیم.

هر چند تمامی نکات مهم در زمینه خلع ید را بیان کردیم اما با توجه به درخواست های مکرر مبنی بر ارایه نمونه دادخواست در زمینه خلع ید تصمیم گرفتیم تا نسبت به ارایه نمونه ای از دادخواست خلع ید اقدام کنیم

تا اشخاصی که به هر علتی نمی توانند از خدمات متخصصان و وکلای دادگستری استفاده کنند بتوانند با استفاده از نمونه دادخواست زیر حقوق خود را احقاق کنند.

اما به هر حال باید گفت که هر دعوایی جزییات خاص خود را دارد که بر سرنوشت آن دعوا اثرگذار می باشد و تنظیم دادخواست با توجه به آن شرایط جزیی و توسط وکیل دادگستری ضروری می باشد

بیشتر بخوانید:

دعوای خلع ید به استناد سند عادی

خلع ید از ملک مشاع

نمونه دادخواست خلع ید
نمونه دادخواست خلع ید

نمونه دادخواست تقدیمی به مرجع قضایی در خصوص خلع ید

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان تهران

درود و عرض احترام

اینجانب علی حسینی طبق اسناد رسمی مالک شش دانگ پلاک ثبتی 8 فرعی از پنجاه و دو اصلی واقع در بخش دوازده تهران می باشم

متاسفانه خوانده محترم دعوا چندین ماه است که مانع از تصرف بنده در ملکم شده است و بدون اذن و اجازه بنده در آن ساکن هستند

 مراجعات مکرر و تذکرهای فراوان برای حل مسالمت آمیز مسئله و تخلیه ملک نیز بی فایده بوده است و حتی در ملک بنده شروع به ساختن بنایی دیگر کرده اند

علاوه بر این موارد بارها نیز عدم رضایت خود را به صورت شفاهی و از طریق ارسال اظهارنامه اعلام کرده ام

اما ایشان همچنان بر تصرفات غیر قانونی خود اصرار دارند

لذا با عنایت به سند مالکیت رسمی و شهادت شهود و دیگر دلایل تقدیمی و با عنایت به محترم بودن مالکیت افراد و مصون بودن مال افراد از تعرض  به استناد مواد 308 و 311 قانون مدنی، خواهان خلع ید خوانده محترم دعوا از ملک مزبور و قلع و قمع مستحدثات موجود در ملک می باشم.

افزون بر این موارد خواهان اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ تصرف ایشان تا تاریخ خلع ید می باشم.

باتشکر.

دلایل خلع ید

در ارایه دادخواست خلع ید باید از تمامی دلایل قانونی به نفع خود استفاده کنید

از جمله

1-درخواست استعلام سند مالکیت رسمی

2-شهادت شهود

3-عنداللزوم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

4-اظهارنامه تقدیمی قبل از تقدیم دادخواست خلع ید

5-تحقیق محلی

6-معاینه محل

7-استشهادیه اهالی محل و دیگر مطلعان مبنی بر تصرفات بودن رضایت متصرف در ملک شما

بیشتر بخوانیددر رابطه با: دلایل اثبات دعوا

عدم وجود سند رسمی مالکیت

این نکته مهم را در نظر داشته باشید که اگر علی رغم تصرف شخص در ملک تان، سند رسمی به نام شما نمی باشد افزون بر تقاضای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و مطالبه اجرت المثل باید نسبت به طرح دعوای اثبات مالکیت نیز اقدام کنید

در غیر این صورت خلع ید به استناد سند عادی محکوم به رد است و

با توجه به رای وحدت رویه در این خصوص مورد قبول هیچ دادگاهی قرار نمی گیرد.

مطالب تصادفی

چگونه به صورت غیر حضوری از روند پرونده ام در دادگاه مطلع شوم

مغایرت میان سامانه صیاد و لاشه چک

پیام بگذارید

X