پابند الکترونیکی

پابند الکترونیکی

پابند الکترونیکی

یکی از روش های کاهش آمار زندانیان و نظارت بر وضعیت محکومان این است که از ناظرهای الکترونیکی استفاده شود.

پابندهای الکترونیکی از جمله همین روش ها که یکی از روش های نوین می باشند، است.

اکنون سوالی که پیش می‌آید این است که پابند الکترونیکی چیست و به چه کسانی تعلق خواهد گرفت؟

به طور قطعی تمام محکومین به حبس قادر نمی باشند با استفاده از این پابندها در محیطی بیرون از زندان به سر برند.

زیرا یک نوع آزادی محسوب می‌گردد و نباید شامل حال اشخاصی بشود که جرائم بسیار سنگینی مرتکب می شوند

و یا این که برای جامعه به شدت خطرناک هستند.

گروه وکلای عدل گر قصد دارد شما را با پابند الکترونیکی آشنا نماید.

در صورتی که می‌خواهید در این خصوص اطلاعات بیشتری به دست بیاورید تا پایان این مطلب همراه ما بماید .

پابند الکترونیکی
پابند الکتریکی چیست؟

“پابند الکترونیکی” نوعی جی پی اس است که در صورتی که شخص زندانی آن را تغییر بدهد

و یا این که آن را دستکاری کند، بلافاصله مشخص می شود و به او هشدار داده خواهد شد.

زیرا که از طریق مانیتورینگ کنترل و نظارت می گردد.

پس زندانی باید از یک مکان معین نیز خارج نگردد. چون فورا به مقامات ناظر اطلاع داده خواهد شد.

اگر زندانی مقررات مشخص را رعایت نکند و در برابر اخطارها بی‌توجهی کند، این موضوع فورا به قاضی رسیدگی کننده پرونده، اعلام می‌گردد

تا تصمیم مقتضی را دریافت نماید. ‌

شخصی که متقاضی پابند الکترونیکی می‌باشد، باید درخواست خود را در فرم‌های مخصوصی بیان کند

و محدوده فعالیت خودش را در بیرون از زندان مشخص نماید.

این کار باعث این  می‌شود تا برای گذران زندگی و امرار معاش خود با مشکل رو به رو نشود.

چطور حبس را بخریم؟

برای دریافت پابند الکترونیکی از کجا باید شروع کرد؟

ابتدا درخواست و تقاضای محکوم علیه به مقامات زندان تحویل می‌شود.

در صورت موافقت مقامات زندان، تقاضا به قاضی اجرای احکام ارسال خواهد شد.

قاضی اجرای احکام به منظور اتخاذ تصمیم مقتضی، پرونده را نزد قاضی صادرکننده رای قطعی ارسال می‌نماید

تا پس از بررسی تمام ضوابط و مقررات حاضر و همچنین توجه به شرایط زندانی، تصمیم گیری نماید.

در صورتی که شخصی محکوم به حبس باشد. و اگر در زندان باشد،نهاد های ارفاقی زیادی در قانون مجازات وجود دارند. که میتوان در صورت حصول شرایط از آن ها استفاده کنند.

و به صورت موقتی از زندان در بیایند و یا مجازات خود را معلق سازند.

در این مطلب که به کمک وکلای متخصص کیفری گروه وکلای عدل گر نگارش شده است.

که اکنون به بررسی تکیلی در خصوص نهاد پابـند الکـترونیکی و شرایط آن بپردازیم.

بنا بر  ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ برای شرایط دریافت پابند الکترونیکی؛ در جرائم تعزیری از درجه 5 تا درجه 8، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت او در حدود مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار بدهد.

اتهام انتسابی یعنی چه؟

تاثیر قانون کاهش حبس های تعزیری در مورد پابند الکترونیکی

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری مقررات این ماده در مورد حبس ‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس قابل اعمال است

 و دادگاه میتواند در صورت وجود شرایطی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد. ولی در جرایم درجه پنج تا هشت نیاز به سپری شدن این مدت نمیباشد و متهم میتواند از همان اول شروع محکومیت و حتی قبل از آن درخواست بدهد.

شرایط استفاده از پابند الکترونیکی چیست؟

برای صدوردستور استفاده از پابند الکترونیکی، وجود شرایط زیر الزامی می باشد :

اولین شرط، در مورد طول دوران محکومیت زندانی به مجازات حبس می باشد.

همانطور که بالاتر هم عنوان شد تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار گرفتن تنها در مورد حبس های تعزیری درجه 5 تا 8 یعنی حبس های کمتر از 5 سال قابل اعمال است.

البته طبق تبصره ماده 62 قانون مجازات اسلامی در مورد حبس های تا 25 سال هم در صورت سپری شدن یک چهارم از مدت زمان حبس، محکوم علیه می تواند درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را طرح نماید.

برابر با تصریح ماده 62 اعمال مقررات مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی تنها در صورتی ممکن است که شرایط قانونی مقرر برای تعویق مراقبتی وجود دارد. یعنی شرایط مندرج در مواد 40 و 41 قانون مجازات اسلامی هم باید موجود باشد.

که برخی از مهمترین این شرایط عبارتند از:
  • وجود جهات تخفیف
  • پیش بینی اصلاح مرتکب
  • جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
  •  فقدان سابقه کیفری موثر

یکی از شرایط مهم دیگر برای استفاده از پابند الکترونیکی این است محکوم دستورات و تدابیر اتخاذی توسط دادگاه را در طول دوران تحت نظارت اجرا کند.

تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار گرفتن محکوم، لزوماً با با رضایت او انجام شود.

بنابراین یکی از مدارکی که ارائه آن برای استفاده از پابند الکترونیکی لازم می باشد، برگ رضایت محکوم علیه است.

محکوم ممکن است به دستور دادگاه متعهد به انجام اموری مثل حضور به موقع در زمان و مکان تعیینی توسط مددکار اجتماعی، بشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *