پرداخت های خارج از اجرای احکام

پرداخت های خارج از اجرای احکام

پرداخت های خارج از اجرای احکام

پرداخت های خارج از اجرای احکام موضوع بحث امروز ما است و به سوالات شما در این زمینه پاسخ می دهیم.

وقتی که پرونده به اجرای احکام مدنی می رود تمام اختلافات میان اشخاص پایان می پذیرد چرا که حکم در مرحله تجدیدنظر یا فرجام

قطعیت یافته است و شخصی که در مراحل ابتدایی مدعی حقی بوده است اکنون دیگر مدعی حقی نیست

چرا که حکم قطعی دادگاه برای همه لازم الاتباع است یعنی همه باید به آن احترام بگذارند و از آن تبعیت کنند.

در این راستا بسیاری اشخاص در بیرون از اجرای احکام مدنی اقدام به دادن پول یا مالی که محکوم می شوند می کنند

و رسید آن را به اجرای احکام تحویل می دهند و وقتی اجرای احکام آن رسید را قبول نمی کند و طرف مقابل نیز حاضر نیست که

تایید کند

پولی دریافت کرده است تازه یادشان می افتد به وکیل و متخصص برای حل مشکل مراجعه کنند

به عبارت دیگر محکوم علیه فیش بانکی یا دست خط عادی محکوم له ( شخصی که محکومیت به نفع او می باشد) را به اجرای احکام

ارایه می دهد و مدعی می شود که تمام یا قسمتی از مبلغ محکومیت را پرداخت کرده است

اما اجرای احکام به چنین چیزی توجه نمی کند و از شما رسید رسمی یا اقرارنامه رسمی مطالبه می کند مگر اینکه محکوم له به حق شما

اذعان کند.

البته باید میان پرداختی که مربوط به قبل از صدور حکم قطعی و بعد از صدور حکم قطعی می باشد تفاوت قائل شد

پرداخت قبل از حکم قطعی با یعد از حکم قطعی

در این موارد اجرای احکام می تواند چندین واکنش متفاوت داشته باشد.

مثلاً شخصی به اجرای احکام مراجعه می کند و قبض یا رسیدی ارائه می کند که مربوط به قبل از صدور حکم قطعی می باشد

در این مورد اجرای احکام به چنین رسیدی اصلا توجه نمی کند.

در مواردی رسید یا برگه مربوط به بعد از صدور حکم قطعی می باشد و محکوم له نیز در اجرای احکام حاضر می شود و اذعان و اقرار می کند

که مشکل بین او و محکوم علیه حل شده است و او پول یا محکوم به را دریافت کرده است.

اما در مواردی شخص به اجرای احکام مراجعه می کند و ادعا می کند که بر اساس سندی عادی یا برگه ای عادی مطالبات محکوم علیه را پرداخت کرده است اما طرف مقابل ( محکوم له) در اجرای احکام حاضر نمی شود و برگه عادی را تصدیق نمی کند

در این موارد کار بسیار سخت می باشد و شخص به نوعی مورد کلاهبرداری قرار گرفته است چرا که اگر محکوم له در اجرای احکام حاضر نگردد و تصدیق نکند که طرف مقابل بدهکاری اش را پرداخت کرده است از نظر اجرای احکام شخص همچنان مدیون و بدهکار است و باید

در اجرای احکام نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند.

به عبارت دیگر بی احتیاطی او سبب می گردد که یک بدهی را دو بار پرداخت کند.

بدهکار باید چه کند

بدهکار که با اعتماد به طرف مقابل خارج از اجرای احکام اقدام به پرداخت بدهی کرده است و پرداختش نیز مورد قبول اجرای احکام قرار نگرفته است باید چه کند؟

او باید نسبت به طرح دعوا علیه محکوم له اقدام کند و استرداد مبلغ اضافی را مطالبه کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *