شهادت بر شهادت یعنی چه

شهادت بر شهادت
شهادت بر شهادت

شهادت بر شهادت یعنی چه

شهادت بر شهادت یعنی چه، موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم.

سوالی که امروز قصد داریم به آن بپردازیم سوالی است که فراوان در تماس های تلفنی از مشاوران ما می پرسند و اغراق نیست

اگر بگوییم روزی نیست که به چنین سوالی پاسخ ندهیم.

اگر شاهدی که قرار است در دادگاه حاضر شود فوت شود یا بیمار باشد یا زندانی باشد و یا به هر علت دیگری نتواند در دادگاه حاضر شود

تکلیف چیست؟

آیا شهادت از بین می رود و به اصطلاح حقوقی دیگر قابل استناد نمی باشد؟ یا قانون گذار در این مورد راه حلی پیش بینی کرده است؟

در ادامه همراه ما باشید تا به این سوال پاسخ بدهیم.

شهادت

قدیمی ترین دلیل در طول تاریخ انسانی برای اثبات ادعا شهادت شهود می باشد

به خصوص در گذشته که  سطح سواد افراد پایین بود  و در جامعه افراد کمی سواد داشتند استفاده از شهادت رونق و رواج فراوان داشت

و هرچه که اشخاص با سواد در جامعه بیشتر شدند و امکان تنظیم سند فزونی یافت از ارزش شهادت شهود برای اثبات دعوا کاسته شد

قبل از انقلاب اسلامی ایران نیز شهادت در قانون تقریبا بی اثر یا کم اثر بود.

و فقط در مواردی محدود توسط دادگاه ها مورد پذیرش قرار می گرفت

اما بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران با توجه به تاثیر قواعد اسلام بر نظام حقوقی ایران، شهادت شهود مجدداً ارزش خود را پیدا کرد

چگونه در برابر شهادت دروغ از خودمان دفاع کنیم

گواه یا شاهد کیست

شاهد یا گواه کسی است که امری را به نفع یکی از طرفین اختلاف و به ضرر دیگری اعلام می کند که البته هیچ نفع یا ضرری در اصل قضیه ندارد

بلکه فقط آنچه را که می بیند یا می شنود برای مقام قضایی بازگو می کند.

حال در روز مقرر برای ادای شهادت مشکلی پیش می آید و شاهد نمی تواند در دادگاه حاضر شود تکلیف چیست و قانون گذار در این مورد

چه می گوید؟

شهادت دروغ

قانون چه می گوید

در قانون ما دو گونه شهادت می بینیم.

شهادت مستقیم و شهادت غیر مستقیم.

شهادت مستقیم همان شهادت شاهد اصلی می باشد به عنوان مثال قتلی صورت می گیرد یا سندی امضا می شود یا حرفی گفته می شود

که شخص به طور مستقیم آن را مشاهده می کند در این موارد شهادت مستقیماً از شخص گرفته می شود و

چون هیچ واسطه ای در میان نیست به این شهادت، شهادت مستقیم می گویند.

اما اگر شاهد اصلی به علت بیماری یا فوت یا زندانی بودن قادر به حضور در دادگاه نباشد و شخص دیگری آنچه از او شنیده را نقل کند

به این شهادت، شهادت غیر مستقیم یا شهادت بر شهادت می گویند که در قانون ایران در مواردی همچون فوت یا بیماری یا غیبت یا حبس شهادت دهنده اصلی مورد قبول قرار گرفته است.

مطابق قانون

” شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل فوت کند یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و… ‌نتواند حاضر شود.”

” در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.”

نکات مهم که در شهادت در شهادت باید به خاطر بسپارید

اول اینکه عذر هایی که در مدت زمان کوتاهی برطرف می گردد سبب نمی گردد که دادگاه با درخواست شهادت بر شهادت موافقت کند چرا که مطابق قانون

” در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.”

در قانون مجازات اسلامی در موارد تعذر شاهد مورد دیگری هم مقرر شده است

” چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.”

در نهایت اینکه استفاده از ظرفیت شهادت بر شهادت فقط در مواردی که حق الناسی می باشد امکان پذیر است و شاهد فرعی هم باید

دارای تمامی شرایط مقرر برای گواه اصلی باشد.

شهادت شهود در دادگاه حقوقی چگونه است و چه شرایطی دارد

پیام بگذارید

X