چه افرادی حق شرکت در مزایده را ندارند

چه افرادی حق شرکت در مزایده را ندارند

چه افرادی حق شرکت در مزایده را ندارند

چه افرادی حق شرکت در مزایده را ندارند. امروز با این موضوع در خدمت شما هستیم و به سوال های شما در این مورد پاسخ می دهیم.

مزایده روشی خاص برای فروش اموال توقیفی است.

به عبارت دیگر مال در معرض فروش عمومی قرار می گیرد تا به بالاترین قیمت به فروش برود و منافع محکوم علیه تضمین گردد پس قاعدتاً هر شخصی که قیمت بالاتری پیشنهاد می کند می تواند در مزایده شرکت کند.

اما قانون گذار برای جلوگیری از تبانی میان بعضی افراد شرکت آنها و اطرافیانشان را در مزایده محدود کرده است.

در ادامه به حضور محکوم له و محکوم علیه ( بدهکار و طلبکار) در مزایده و ممنوعیت حضور بعضی اشخاص در مزایده می پردازیم.

شرکت محکوم له (طلبکار) در مزایده

در امکان شرکت محکوم له ( طلبکار) در مزایده هیچ تردیدی نمی باشد چرا که قانون به صراحت بیان می کند که او می تواند مانند سایرین در مزایده شرکت کند.

شرکت محکوم علیه ( بدهکار) در مزایده

درباره امکان شرکت بدهکار در جلسه مزایده تردید وجود دارد اما آنچه که در موردش هیچ تردید وجود ندارد این است که صاحب مال می تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت کند و از فروش آن جلوگیری کند.

اشخاصی که حق شرکت در مزایده را ندارند

برای جلوگیری از تبانی و اینکه از قرارگیری کارمندان دادگستری در معرض تهمت جلوگیری شود قانون گذار حضور بعضی اشخاص را در مزایده ممنوع اعلام کرده است و برای این ممنوعیت ضمانت اجرای بسیار سختی نیز پیش بینی کرده است که در ادامه به آن می پردازیم.

مطابق قانون اشخاص زیر نباید در مزایده شرکت کنند.

۱-ارزیابان

۲-دادورزها ( مامورین اجرا)

۳-سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند مانند قاضی اجرای احکام یا مدیر اجرا که مزایده تحت نظارت او برگزار می گردد.

۴-اقربای نسبی و سببی تا درجه سوم.

ذکر این نکته ضروری است که اقربای نسبی اشخاصی هستند که از طریق خون با شخص پیوند دارند اما اقربای نسبی به علت سببی همچون ازدواج با شخص پیوند پیدا می کنند.

ضمانت اجرای این امر

شاید از ما سوال بپرسید که اگر این اشخاص در مزایده شرکت کنند چه اتفاقی می افتد یا به عبارت دیگر ضمانت اجرای حضور و شرکت این افراد در مزایده چیست؟

در پاسخ باید بگوییم شرکت نداشتن این افراد در مزایده به اندازه ای مهم و اساسی تلقی می گردد که می تواند موجبات ابطال مزایده را فراهم بیاورد چرا که حضور این افراد در مزایده سبب سلب اعتماد مردم از دستگاه قضایی و بی طرفی آن می گردد.

ابطال مزایده دادگاه
ابطال مزایده ثبتی

مواد قانونی مرتبط

“محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورز‌ها (‌مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش‌هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.”

” در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:
۱ – هر‌گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
۲ – هر‌گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالا‌ترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
۳ – در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
۴ – در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.
‌شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.”

وکیل متخصص ابطال مزایده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *