چک سرقتی و مفقودی

چک سرقتی و مفقودی

چک سرقتی و مفقودی

چک سرقتی و مفقودی موضوع بحث امروز ما است.

شاید برای اشخاصی که زیاد از چک استفاده می کنند یا در بازار مشغول به فعالیت هستند یا بازرگان و تاجر هستند فراوان اتفاق بیفتد که تعداد چک هایی که صادر می کنند را فراموش کنند

یا یادشان برود که اصلاً چکی صادر کرده اند یا چک را گم کنند یا چک از آنها به سرقت برود و بعداً متوجه چک بشوند

در این هنگام شخص باید چه کند؟

حتی امکان دارد که چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت تحصیل گردد و صادر کننده را با سردرگمی رو به رو کند

چرا که اکثر اشخاصی که چک را پشت باجه می برند اشخاصی اند که صاحب چک شناختی از آنها ندارد و

ادعا دارند که چک را از شخصی غریبه دریافت کرده اند و از هیچ کدام از موارد ادعایی اطلاع ندارند

البته احتمال دارد که این افراد نیز راست بگویند و دروغی در کار آنها نباشد و آنها نیز مورد کلاهبرداری قرار گرفته باشند.

اما در هر حال شما موظف به پاس کردن چک می باشید چرا که در غیر این صورت چک برگشتی در سابقه شما ثبت می گردد و

موظف به رفع سوء اثر از آن خواهید شد.

هرچه باید در مورد رفع سوء اثر از چک بدانید

قانون در این مورد چه می گوید

قانون در مورد چک سرقتی و مفقودی چه می گوید؟

مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک شخص باید به بانک وقوع این جرایم را گزارش بدهد و کتباْ دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر کند

به عبارت دیگر

“صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده

 می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و

 در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.”

در این مورد بانک موظف است که  وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا

انصراف شخص دستوردهنده در حساب مسدود نگه داری کند.

با ما در ارتباط باشید. علم و تجربه ما مانع اشتباه شما در روند احقاق حقوق تان می شود

۰۲۱-۸۸۶۵۷۷۸۹

تقدیم شکایت به مراجع صالح

بعد از این کار شخص باید ظرف یک هفته شکایت خود را به دادسرا و دادگاه تقدیم کند و

اگر این روند را طی نکند و فقط به اعلام مفقودی یا سرقت به بانک اکتفاء کند بانک می تواند وجه چک را به دارنده پرداخت کند.

به عبارت دیگر و طبق قانون دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و

حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایتش را به بانک تقدیم کند

 در غیر این صورت پس از منقضی شدن مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

اگر همه چیز دروغ باشد

احتمال دارد که اعلام مفقودی یا سرقت یا اشاره به کلاهبرداری یا خیانت در امانت از سوی صادر کننده چک با سوء نیت مطرح گردد تا پرداخت پول به دارنده را با تاخیر و مشکل رو به رو کند

و همه ادعاهای صادر کننده دروغ باشد و در مراجع قضایی نیز به اثبات نرسد.

در این مورد قانون در طرف شخص متضرر قرار می گیرد و به او حق دادخواهی و شکایت از طرف مقابل را اعطاء می کند

و شخص متضرر می تواند علاوه بر شکایت کیفری تمامی خسارت هایی که متحمل گردیده را از طرف مقابل مطالبه کند

مطابق قانون دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت می دهد شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت است ثابت گردد

 دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

چک برگشتی جدید
چک برگشتی قدیمی

ماده ۷ قانون صدور چک

مطلب چک سرقتی و مفقودی را با ماده ۷ قانون صدور چک ادامه می دهیم.

این ماده در مورد مجازات صدور چک برگشتی و به شرح زیر می باشد

 هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر سه ماه محکوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از سه ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از شش ماه تا یک سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های برگشتی نموده باشد

مجموع مبالغ مندرج در متن چک‌ها ضابطه تعیین مجازات در دادگاه قرار خواهد گرفت

نکته مهم

مطلب چک سرقتی و مفقودی را با این نکته به پایان می بریم که پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف کرد مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید

مطالب تصادفی

تایید فسخ معامله به علت خیار غبن
دستور تخلیه فوری
طلاق به علت پرداخت نکردن نفقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *