عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر
09981288800
02158784
جردن-بلوار ستاری-پلاک ۳ –واحد ۱۸
عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر

اعتراض ثالث

اعتراض ثالث حقوقی

اعتراض ثالث حقوقی امروز با مطلبی در خصوص اعتراض ثالث حقوقی در خدمت شما هستیم. در دعوایی دادگاه حکم به تحویل اتومبیل علی به امیر صادر می کند اما شخص ثالث ( حسین) با ارائه مبایعه نامه عادی و معرفی شهود و فیش های واریزی بیمه شخص ثالث ادعا می…
ادامه مطلب
X