الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه موضوع بحث امروز ما است

جهت صدور سند مالکیت تفکیکی برای واحدهایی بر روی یک ملک ساخته می شود باید صورت مجلس تفکیکی و تقسیم نامه تنظیم گردد

ما در ادامه ابتدا به تعریف صورت مجلس تفکیکی می پردازیم و سپس در مورد تقسیم نامه صحبت می کنیم و در مرحله آخر به این نکته می پردازیم که اگر شریکی علی رغم امضای تقسیم نامه عادی از رسمیت بخشیدن به آن خودداری می کند باید چه کنید و

چه دعوایی در دادگاه مطرح کنید.

با ما در ارتباط باشید

021-58784

021-88657789

0998-1288800

صورت مجلس تفکیکی چیست

هنگامی که شما قرارداد مشارکت در ساخت امضاء می کنید یا به هرعلت دیگری نسبت به ساخت و ساز روی ملک تان اقدام می کنید برای اخذ سند تفکیکی برای هر واحد باید بعد از اخذ پایان کار از شهرداری نسبت به اخذ صورت مجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و املاک اقدام کنید

به عبارت دیگر هرگاه که ساخت و ساز ساختمان به پایان می رسد و شهرداری با تایید عدم تخلف از موازین و مقررات شهرداری

اقدام به صدور پایان کار می کند

برای صدور سند تفکیکی تمام مشخصات آپارتمان شامل مشخصات واحدهای ساخته شده و قسمت های مشاعی آپارتمان نگارش می شود

و اداره ثبت بر اساس این اطلاعات به شما سند تفکیکی می دهد

تمام اطلاعات لازم برای تفکیک ملک روی صورت جلسه ای نوشته می شود که به آن صورت مجلس تفکیکی می گویند که مقدمه اخذ سند تفکیکی توسط مالک می باشد.

الزام به اخذ پایان کار

تقسیم نامه

بعد از اخذ صورت مجلس تفکیکی اگر تعداد مالکین زیاد باشد باید میان آنها تقسیم نامه نوشته شود.

اگر بخواهیم با بیانی ساده توضیح بدهیم هنگامی که تمام شش دانگ ملک برای یک نفر باشد قاعدتاً تمامی واحدهایی که ساخته می شود نیز متعلق به او است

اما اگر ملک مالکین مشاعی داشته باشد مثلاً مانند قرارداد مشارکت در ساخت که یک نفر مالک با یک نفر سازنده قرارداد منعقد می کند یا چند نفر مالک مشاعی داشته باشد

در این صورت همه اشخاص در همه واحدها به نسبت قدر السهم شراکت دارند

اگر سند تقسیم نامه امضا نگردد هیچ کدام از مالکان مشاعی صاحب کامل یک واحد نمی گردد و اصولاً برای پیشگیری از این ایراد مالکین

با رضایت و توافق و به نسبت قدرالسهم مابین خود تقسیم نامه امضاء می کنند و واحدها را به اشخاص یا مالکین تخصیص می دهند

تمامی این تصمیم ها در برگه ای درج می گردد که به آن تقسیم نامه می گویند.

در بخش بعدی برای شما توضیح می دهیم که ضرورت طرح دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه از چه ضرورتی ناشی می شود.

تنظیم صورت مجلس تفکیکی

ضرورت طرح دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

طبق قانون برگه توافق نامه عادی در مورد املاک و اموال غیر منقول مورد قبول نمی باشد و باید نسبت به رسمیت بخشی به آن اقدام شود

در غیر این صورت دادگاه ها و مراجع دولتی به آن ترتیب اثر نمی دهند

اگر مالکان به رغم تنظیم سند عادی از تنظیم و امضای تقسیم نامه رسمی خودداری کنند می توانید دعوای الزام به ثبت رسمی

تقسیم نامه را از دادگاه مطالبه کنید

به عبارت دیگر هر کدام از مالکین که خواستار رسمیت بخشی به سند تقسیم نامه عادی است می تواند این دعوا را مطرح کند

نحوه اجرای حکم الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

بعد از صدور حکم قطعی و وصول پرونده به اجرای احکام مدنی به طرف مقابل ابلاغ می گردد که ظرف ده روز برای امضای سند به دفترخانه مراجعه کند

در غیر این صورت نماینده دادگاه در دفترخانه اسناد رسمی حاضر می گردد و به جای شخص ممتنع امضاء می کند.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *