حضور زنان در انظار عمومی بدون حجاب شرعی

حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی

حضور زنان در انظار عمومی بدون حجاب شرعی

حضور زنان در انظار عمومی بدون حجاب شرعی، موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم.

اگر در روزهای اخیر ابلاغیه هایی تحت این عنوان در سامانه ثنای خود مشاهده کرده اید و از شما دعوت شده است

که در روزی مقرر به دادگاه ارشاد مراجعه کنید 

حتما ادامه این مطلب را مطالعه کنید و به همه توصیه های ما در این زمینه توجه کنید.

حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی یعنی چه؟

با توجه به حاکمیت قوانین اسلامی  بر تمامی قوانین کشور ایران،یکی از جرم هایی که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است حضور زنان در انظار عمومی بدون حجاب شرعی است 

در این مورد توجه شما را به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلب می کنیم که مقرر می کند:

تمام قوانین و مقررات مدنی و جزایی و مالی و اقتصادی و اداری و فرهنگی و نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

در این راستا و حفظ عفت عمومی بانوان مطابق قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، باید با حجاب شرعی در معابر و اماکن عمومی ظاهر شوند و در غیر این صورت با مجازات رو به رو می شوند.

البته اینکه معنای حجاب شرعی چیست و آیا بدحجابی نیز در این زمره قرار می گیرد محل بحث و اختلاف می باشد 

اما آنچه با توجه به قانون اساسی در آن اختلاف نداریم این است که بی حجابی از نظر قانون گذار مستلزم مجازات است 

اما منظور از حجاب شرعی آن چیزی است که در منابع اسلامی آمده است

یعنی بدن زنان به غیر از کفین ( دست ها) و صورت باید پوشیده باشد.

مجازات بی حجابی

در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و در مبحث جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در مورد زنانی که بدون حجاب شرعی در خیابان ها ظاهر می شوند مجازات زیر مقرر شده است:

« زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد»

آنچه در قانون در مورد مجازات بی حجابی مقرر شده است همان چیزی است که در بالا به آن اشاره کردیم اما شاید این سوال برای شما مطرح شود که اگر مجازات بی حجابی فقط آن چیزی است که در بالا ذکر شده است

و مثلاً بی حجابی دارای مجازات شلاق نمی باشد چرا بعضاً برای این اشخاص مجازات شلاق مقرر می شود یا اینکه مجازات هایی سنگین برای آنها مقرر می شود؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم، تنها جرمی که قانون گذار در فصل جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی پیش بینی کرده است جرم بی حجابی نمی باشد

 و شما باید با آن موارد نیز آشنا باشید تا بدانید که هنگام مراجعه به قاضی و بازپرس چه چیزی تحت عنوان اتهام به شما تفهیم می گردد.

یکی دیگر از این جرایم، تظاهر به عمل حرام می باشد و مطابق قانون، مجازات سنگین تری از بی حجابی دارد و قاعدتاً، بازپرس یا قاضی، اگر کار شما را مشمول این ماده بداند برایتان مجازات سنگین تری مقرر می کند

“هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74)‌ ضربه شلاق محکوم میگردد

و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.”

یکی دیگر از جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است

و می توانیم بگوییم که مجازات بسیار سنگینی دارد و متاسفانه دیده می شود که بعضی موارد بی حجابی و بد پوششی را مشمول آن می دانند تشویق مردم به فساد می باشد

مطابق قانون، کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.

مشاهده می کنید بر حسب اینکه کاری که انجام داده اید مشمول کدام یک از موارد بالا باشد

مجازات متفاوتی برای شما رقم می خورد و یکی از اموری که باید به آن دقت زیادی کنید

و وکیل در آن می تواند به شما کمک کند این است که کار شما یک بی حجابی ساده در نظر گرفته شود، نه تشویق به فساد یا تظاهر به عمل حرام که مجازات های سنگین تری دارند.

تحلیل دکتر برهانی درباره تفتیش وسایل شهروندان توسط حجاب بان ها

نحوه ابلاغ در این جرایم

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، اگر جرمی متوجه شما است و از نظر بازپرس و قاضی دلایل کافی برای توجه اتهام به شخص وجود دارد باید برای او احضاریه صادر شود

هم اکنون با توجه به وجود سامانه ثنا در کشور، ابلاغیه ها از طریق سامانه ثنا برای اشخاص ارسال می گردد و اگر شخص سامانه ثنا نداشته باشد ماموران ابلاغ، احضاریه را ابلاغ می کنند پس مطابق آنچه گفتیم نباید به ابلاغیه های تلفنی بها بدهید.

حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری

بحث حضور زنان در انظار عمومی بدون حجاب شرعی را با مبحث حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری ادامه می دهیم.

هر جرمی که مرتکب شده باشید مطابق قانون آیین دادرسی کیفری از حقوقی برخوردار می باشید.

حتما قبل از حضور در دادسرا و دادگاه چندین بار این حقوق را مطالعه کنید و با افراد آگاه در این مورد مشورت کنید و در زمینه این حقوق مطالبه گر باشید.

به عبارت دیگر، تاریخ بشریت شیوه های مختلفی از دادرسی را از سر گذرانده تا به دادرسی عادلانه و علنی رسیده است

علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به این حقوق اشاره می کنند و باید مطابق قانون ایران مورد احترام قرار بگیرند.

این حقوق عبارتند از :

1-اصل برائت یعنی هر شخصی که متهم به ارتکاب جرم می شود بی گناه فرض می شود تا زمانی که جرم او در یک دادگاه صالح به اثبات برسد آن هم با رعایت تمامی تضمین های دفاعی.

در مورد اصل برائت بیشتر بخوانید

2-حق آگاهی از اتهام

3-حق دسترسی به وکیل تعیینی

4-حق بهره مندی از حقوق شهروندی که شامل موارد زیر می شود:

  -اصل بر برائت متهم است و هرکس حق دارد در پناه قانون در امنیت باشد

-همه باید حق دفاع متهم را به رسمیت بشناسند و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای متهم فراهم کنند.

-اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با متهم و دادخواهان و مطلعان رعایت شود.

-با توجه به اینکه اصل منع دستگیری و بازداشت افراد است در موارد

ضروری باید طبق ترتیب قانونی باشد و خانواده دستگیر شدگان باید از وضعیت آنها مطلع شوند.

-هرگونه آزار و اذیت افراد در طول بازجویی و تحقیر و خوار کردن متهمان در طول بازجویی ممنوع است.

-بازجویان حق ندارند صورت خود را بپوشانند یا پشت سر متهم بنشینند یا آنها را به مکان های نامعلوم ببرند.

-بازرسی و معاینه محل باید طبق مقررات قانونی و در کمال احتیاط صورت بپذیرد و اگر مدرک و سندی مرتبط با جرم نیست یا برای متهم نیست یا خانوادگی است از ضبط آن خودداری شود.

-هیچ گونه اقراری که بر اثر شکنجه به دست بیاید حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

-تمام پرسش هایی که از متهم می شود باید با جرم ارتکابی ارتباط داشته باشد و کنجکاوی در

اسرار شخصی و خانوادگی افراد و سوال از گناهان گذشته افراد ممنوع است.

-افراد باسواد حق دارند خودشان پاسخ پرسش ها را بنویسند تا تردید و ابهامی در تحریف مطالب وجود نداشته باشد.

حق تجدیدنظرخواهی در این موارد

بحث حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی را با بحث تجدیدنظرخواهی در این موارد ادامه می دهیم.

اگر در هر حال با در نظر گرفتن تمام مواردی که در بالا مطرح کردیم

حکم به ضرر شما صادر شود در مواردی حق تجدیدنظرخواهی از آن را دارید اما متاسفانه در مواردی حکمی که از دادگاه بدوی صادر می گردد قطعی است و نمی توانید به آن اعتراض کنید

از جمله مواردی که نمی توانید به حکم اعتراض کنید حکم بی حجابی است

که چون از منظر قانون گذار درجه 8 محسوب می گردد غیر قابل تجدیدنظر است.

اما در باقی موارد همچون تظاهر به عمل حرام و تشویق به فساد با توجه به سنگینی حکم و مجازات صادره، تجدیدنظرخواهی امکان پذیر می باشد.

آیا بی حجابی سوء سابقه محسوب می گردد.

یکی از نگرانی های افراد در مراجعه به دادگاه و دفاع نزد قاضی این است که اگر حکم به ضرر شخص صادر شود آیا برایش سوء سابقه محسوب می گردد؟

در این مورد اصلاً نگران نباشید چرا که بی حجابی برای شما سوء سابقه محسوب نمی گردد ،مجازات بی حجابی درجه 8 تعزیری محسوب می گردد

و مطابق قانون مجازات ها تا درجه 5 تعزیری برای شخص سوء سابقه محسوب می گردند و در مدت زمانی که در قانون مقرر شده است شخص را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند.

البته در همه موارد، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری شخص محکوم درج می‌شود

 اما در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

البته اگر جرم شما را بر تشویق به فساد یا تظاهر به عمل حرام منطبق بدانند قضیه متفاوت می باشد.

چه جرایمی در دادگاه ارشاد مورد رسیدگی قرار می گیرند؟

اصولاً موارد زیر در دادگاه ارشاد رسیدگی می شود. البته تحقیقات مقدماتی این جرایم در دادسرای امنیت اخلاقی انجام می شود و سپس برای صدور رای به دادگاه ارشاد ارسال می گردد.

-جرایم مرتبط با تجهیزات دریافت از ماهواره،

 خرید، فروش، تهیه، توزیع، تکثیر و تجارت محصولات سمعی و بصری مستهجن و مبتذل،

 قاچاق مشروبات الکلی،

 ایجاد مزاحمت برای زنان یا اطفال در معابر یا انظار عمومی

 دایر کردن مرکز فساد و فحشا و یا ترغیب به آن

 شرب خمر، جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی

 قمار و جرایم مرتبط با آن

 قاچاق انسان

 رانندگی با حالت مستی، ساخت، نگهداری و حمل مشروبات الکلی

جریحه دار نمودن عفت عمومی، تهدید به انتشار تصاویر خصوصی اشخاص

سوال های کوتاه

1-خانم .. پرونده شما به شماره پرونده … و شماره بايگاني..

به شعبه1088 ( یا هر شعبه دیگری) كيفري دو – ارشاد – تهران ارجاع شد

در صورت نياز به حضور، ابلاغ خواهد شد. این پیامک یعنی چه؟

پرونده ای در دادگاه ارشاد برای شما تشکیل شده است و در سامانه ثنا مراتب پرونده به شما ابلاغ خواهد شد.

2-آدرس دادگاه ارشاد کجا است؟

مجتمع قضایی ارشاد در خیابان مطهری، روبروی خیابان سلیمان خاطر واقع می باشد. شعبه های 1088، 1089، 1090، 1091، 1092، 1097، 1099، 1021 در مجتمع قضایی ارشاد واقع شده اند.

3-آیا می توانم در دادگاه ارشاد همراه با خودم ببرم؟

این سوال به ظاهر ساده، فراوان از ما پرسیده می شود و پاسخ سوال بسیار ساده است.

خیر نمی توانید همراه داشته باشید و ابلاغیه های شما در درب ورودی توسط حفاظت فیزیکی بررسی می شود و شخصی که در پرونده سمت ندارد اصلاً نمی تواند داخل مجتمع بشود.

4-آیا دفتر وکالت شما در این زمینه پرونده قبول می کند؟

دفتر وکالت عدل گر با تعهد به اهداف خود در بعضی زمینه ها از پذیرش پرونده و ارایه مشاوره معذور است

مواردی مانند جرایم مربوط به مواد مخدر و مشروبات الکلی اما در باقی زمینه ها آماده قبول وکالت و دفاع از حقوق شما می باشد اگر چه قبول مشاوره پرونده شما به معنای قبول پرونده شما نیست.

شماره های تماس با ما برای دریافت وقت مشاوره تلفنی یا حضوری

021-58784

021-88657789

0998-1288800

آدرس ما: جردن، بلوار ستاری، پلاک 3، واحد 18

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *