ضوابط تعیین قرار تامین کیفری در دادسرا و دادگاه

ضوابط تعیین قرار تامین کیفری در دادسرا و دادگاه

ضوابط تعیین قرار تامین کیفری در دادسرا و دادگاه

ضوابط تعیین قرار تامین کیفری در دادسرا و دادگاه موضوع بحث امروز ما است.

بازپرس و دیگر مقامات قضایی بعد از انجام تحقیقات و دلایل کافی و لازم از متهم برای دسترسی به او و حضور به موقع او و برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و البته تضمین حقوق شاکی یکی از  قرارهای زیر را صادر می کند

حقوق متهم در دادسرا و دادگاه

انواع قرارها در قانون

در قانون برای رسیدن به اهدافی که اشاره کردیم قرارهای تامین کیفری زیر پیش بینی شده است

1-التزام به حضور با قول شرف
2-التزام به حضور با تعیین وجه التزام
3-التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
4-التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
5-التزام به معرفی نوبه‏ ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
6-التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
7-التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
8-اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
9-اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
10-بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

شاید برای شما هم این سوال مطرح شود که تعیین یک کدام از این موارد تابع چه ضابطه ای است و بازپرس و دیگر مقامات قضایی بر چه اساسی اقدام به تعیین یک کدام از این موارد می کند؟

سوالی که بسیار مهم می باشد چرا که بازپرس حق ندارد قرار نامتناسب تعیین کند چرا که در غیر این صورت عدالت دچار خدشه می گردد

ضوابط تعیین قرار تامین کیفری در دادسرا و دادگاه
ضوابط تعیین قرار تامین کیفری در دادسرا و دادگاه

تخلف انتظامی

فراتر از آنچه که توضیح دادیم اخذ تامین نامتناسب از متهم سبب محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا است

به عبارت دیگر امکان شکایت از بازپرس متخلف و مقام قضایی متخلف در دادسرای انتظامی قضات وجود دارد.

اما ضابطه های تناسب تامین کیفری چیست؟

شکایت از قاضی پرونده

ضوابط تناسب تامین کیفری

موارد زیر مواردی می باشند که در تعیین تامین نقشی به سزا دارند.

ابتدا به طور کلی به آنها اشاره می کنیم و سپس تک تک آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

1-اهمیت جرم

2-شدت مجازات تعیینی در قانون

3-دلایل اتهام

4-احتمال فرار متهم

5-جلوگیری از پاک شدن آثار جرم

6-ضرر و زیان مورد ادعای شاکی

شهادت شهود در دادسرا

اهمیت جرم

شاید در تعریف این مورد باید توقع جامعه برای مجازات متهم را در نظر بگیریم.

به عنوان مثال شخصی اقدام به آدم ربایی از طریق اغفال کودکان می کند یا اقدام به کلاهبرداری از اشخاص متعدد می کند و قاعدتاً این جرایم دارای اهمیت بیشتری از یک کیف قاپی ساده می باشند.

شدت مجازات تعیینی در قانون

در این مورد می توانیم به قانون مراجعه کنیم و از قانون کمک بگیریم. به عنوان مثال شخصی متهم به قاچاق چندین کیلو مواد مخدر می باشد و در صورت اثبات اتهام اعدام می گردد و قاعدتاً تامین مقرر برای چنین جرمی سنگین تر از جرمی است که مجازاتش 5 سال زندان یا جزای نقدی می باشد.

آیا متهم می تواند به خاطر عذر موجه در دادسرا حاضر نشود

دلایل اتهام

یکی از مهم ترین ضوابط تعیین تامین، دلایل توجه اتهام به متهم می باشد و البته اغراق نیست اگر ادعا کنیم مهم ترین ضابطه برای تعیین قرار تامین دلایل اتهام می باشد چرا که شاید شخص متهم به جرمی سنگین با مجازاتی سنگین می باشد اما دلایل اتهام بسیار ضعیف است مثل شخصی که فقط هنگام قتل در صحنه حاضر می باشد اما دلیل دیگری برای انتساب اتهام به او وجود ندارد.

احتمال فرار متهم

ضابطه اساسی دیگر احتمال فرار متهم می باشد چرا که متهم می تواند با فرار از چنگال عدالت و دستگاه قضایی تمام روند احقاق را با مانع رو به رو کند.

ملاحظه می کنید که این مورد بسیار بستگی به شرایط وقوع جرم و تشخیص بازپرس و دیگر مقامات قضایی دارد.

جلوگیری از پاک شدن آثار جرم

از نظر کارآگاهان و بازپرس ها و پلیس ها چندین ساعت ابتدای هر جرم و جنایتی ساعاتی طلایی برای حل مسئله و گره گشایی از راز پرونده می باشد.

پس اگر قرار منجر به این شود که متهم بتواند آثار جرم را پاک کند و روند عدالت و احقاق حق را با مشکل رو به رو کند قراری نامناسب معین گشته است و

بازپرس و دیگر مقامات قضایی باید این مورد بسیار مهم را در تعیین تامین مدنظر قرار بدهند.

ضرر و زیان مورد ادعای شاکی

به عنوان مثال اگر شاکی مدعی ضرر یک میلیارد تومانی است بازپرس نمی تواند قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی صادر کند.

علاوه بر آنچه که اشاره کردیم سابقه کیفری متهم، اوضاع و احوال جسمی و روحی متهم و… باید مورد توجه قرار بگیرد به عنوان مثال تعیین قرار برای پیرمردی 70 ساله حتماً متفاوت با جوان 25 ساله خواهد بود.

مطالب تصادفی

شرایط جدید رفع سوء اثر از چک برگشتی

مسئولیت قانونی نگه داری از حیوانات

شرایط و نحوه تغییر نام در شناسنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *