عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر
09981288800
02158784
جردن-بلوار ستاری-پلاک ۳ –واحد ۱۸
عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر

عدم حضور جلب است یعنی چه

عدم حضور جلب است یعنی چه

عدم حضور جلب است یعنی چه

متهمی که ازجانب مرجع قضایی احضار می شود به دستور ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به حضور در موعد مقرر می باشد .

که ضمانت اجرای عدم حضور متهم در دادسرا نزد دادیار یا بازپرس به حکم ماده ۱۷۹ از همان قانون دستور جلب خواهد بود.

به نوعی میتوان گفت این جلب ضمانت اجرا به حساب میاید.

عدم حضور جلب است یعنی چه
عدم حضور جلب است یعنی چه و چرا می گوییم ضمانت اجراست؟

ضمانت اجرای عدم حضور متهم در قانون این گونه بیان می شود که :

در صورتی که شاهدان یا مطلع و در واقع فردی که احضار می شود بدون عذر موجه در مرجع قضایی حضور پیدا نکند ،

حکم جلب وی صادر می شود ولی در صورتی که عذر او مورد قبول واقع شود مجددا احضار می شود .

نکته  مهم و قابل توجه این است که بنا بر 205 قانون آیین دادرسی کیفری جدید:

« هنگامی‌که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح است ، باید حداقل بیست و چهار ساعت قبل از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت بشود . فرمانده یا رییس مربوط مکلف می باشد بعد از وصول دستور مقام قضایی ، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد .

عدم حضور جلب است در قالب ابلاغ احضاریه ارسال می شود.”

نکات مهم جلب متهم

حال با این توضیح و در ادامه مبحث عدم حضور جلب است می پردازیم به این که احضاریه چیست؟

احضار در لغت به معنی فراخواندن است و به وسیله ای که از طریق آن، این فراخواندن انجام می گیرد، احضاریه می گوییم. معنای احضاریه در حقوق نیز به دور از معنی لغوی آن نیست.

در حقوق احضاریه دادگاه به هر نوع برگه ابلاغی گفته می شود که از طرف یکی از مراجع قضایی، اعم از کیفری و حقوقی برای طرفین دعوی و سایر اشخاص دخیل در دعوای حقوقی یا کیفری ارسال می شود.

 و آن ها را برای انجام امری به حضور در مرجع قضایی فرا می خواند. در این معنا، احضاریه یکی از اقسام ابلاغ می باشد. پس، ابلاغیه وقت دادرسی، ابلاغیه حضور در دادگاه حقوقی برای مشاهده نظر کارشناس، ابلاغیه حضور متهم در دادسرا با قید جلب در صورت عدم حضور، همه مصادیقی از احضاریه در معنای عام آن هستند.

سخن پایانی در خصوص عدم حضور جلب است یعنی چه

در معنای خاص احضاریه به هر نوع برگه ای گفته می شود که از طرف دادسرا برای متهم و سایر اشخاص دخیل در دعوای کیفری مثل شهود و مطلعین ارسال می شود و آن ها را برای انجام تحقیقات مقدماتی به دادسرا فرا می خواند. که شایع ترین شکل احضاریه، آن است که برای متهم پرونده کیفری ارسال می گردد.

و در صورت عدم حضور دستور جلب شخص صادر می شود.

پیام بگذارید

X