مصادف شدن روز تنظیم سند با تعطیلی رسمی

روز تنظیم سند با تعطیلی
روز تنظیم سند با تعطیلی

مصادف شدن روز تنظیم سند با تعطیلی رسمی

در این مطلب در خصوص مصادف شدن روز تنظیم سند با تعطیلی رسمی در خدمت شما هستیم.

فراوان مشاهده می کنیم که در خرید و فروش املاک، بندی در مبایعه نامه درج می گردد

 با این محتوا که خریدار و فروشنده تعهد می کنند برای تنظیم سند رسمی در تاریخی مقرر در دفترخانه اسناد رسمی به شماره …… واقع در آدرس……. حاضر گردند.

و برای عدم حضور شخص در تاریخ مقرر خسارت روزانه یا خسارت به مبلغ معین در نظر گرفته می شود.

مشکل هنگامی بروز می کند که روز تنظیم سند با تعطیلی رسمی مصادف می گردد و اصلاً به سبب تعطیلی دفترخانه ها امکان اجرای تعهد فراهم نمی باشد.

این شرایط سبب طرح چند سوال اساسی می گردد.

۱-آیا زمان دیگری به عنوان زمان اجرای تعهد در قانون معین شده است؟

۲-آیا طرفین باید با توافق جدید، تاریخ جدیدی را برای حضور در دفترخانه معین کنند؟

۳-آیا می توانیم از شخصی که در روز مقرر و روزهای بعد از آن در دفترخانه حاضر نشده است وجه التزام و خسارت مقرر در قرارداد را مطالبه کنیم؟

نظرهای مختلف در رویه قضایی

در خصوص مصادف شدن روز تعطیلی و تنظیم سند چند نظر وجود دارد.

در پرونده ای نظر قضات بر این بوده است که اگر روز تنظیم سند رسمی با تعطیلی مصادف شود نیاز به توافق جدیدی میان طرفین وجود ندارد

بلکه عرفاً روز بعد از تعطیلی رسمی به عنوان زمان اجرای تعهد معین می گردد.

طبق این نظر اگر شخص در روز بعد از تعطیلی رسمی در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی حاضر نگردد طرف مقابل حق اخذ خسارت مقرر در قرارداد و وجه التزام را از او دارد ( ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۶۸۷ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

البته مطالبه خسارت زمانی امکان پذیر است که مقدمات تنظیم سند رسمی نیز فراهم باشد.

مثلاً اگر ملک نوساز است و فروشنده قصد اخذ خسارت از خریدار را دارد باید اثبات کند

که در تاریخ مقرر، مقدمات تنظیم سند رسمی از جمله اخذ پایانکار از شهرداری و صورت مجلس تفکیکی از اداره ثبت، همگی فراهم بوده است

و طرف مقابل با عدم حضور در دفترخانه و پرداخت نکردن ثمن مقرر مانع تنظیم سند رسمی شده است.

و اگر خریدار قصد اخذ خسارت و وجه التزام های مقرر در مبایعه نامه از فروشنده را دارد

 باید اثبات کند که علی رغم حضور در دفترخانه و آمادگی برای پرداخت تمام ثمن یا مابقی ثمن، فروشنده در دفترخانه حاضر نشده

یا حاضر شده اما به سبب آماده نبودن مقدمات تنظیم سند رسمی امکان انتقال سند به نام وی فراهم نشده است.

عقیده قضات دیگر

اما قضات دیگری نیز بر این عقیده هستند که تکلیف شخص فروشنده یا خریدار

فقط ناظر به روزی بوده است که در مبایعه نامه مشخص و معین گردیده و در آن روز نیز به لحاظ مصادف شدن روز تنظیم سند و تعطیلی امکان انجام تعهد نامقدور بوده است

و شخص فقط در صورتی می تواند مطالبه خسارت کند که بر تاریخ دیگری توافق شود و در آن تاریخ در دفترخانه حاضر نشده باشد.( ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۱۹ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

چکیده رای مزبور عیناً نقل می گردد:

“چنانچه روز مورد توافق جهت جهت حضور در دفترخانه مصادف با روز جمعه و تعطیلی باشد،

باتوجه به اینکه عملاً در روز مذکور امکان اجرای تعهد فراهم نبوده

و درصورتی که توافق جدیدی نیز فیمابین آنان جهت مراجعه به دفترخانه

و انجام ایفاء تعهدات قراردادی صورت نگرفته باشد، خسارت تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه نیست.”

اگر در این زمینه نیاز به مشاوره با وکیل متخصص ملکی دارید با شماره های ما تماس بگیرید.

جهت مشاهده ابلاغیه الکترونیکی اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *