برچسب: وکیل ملکی

فسخ قرارداد بدون مراجعه به دادگاه

فسخ قرارداد بدون مراجعه به دادگاه فسخ قرارداد بدون مراجعه به دادگاه موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم. اگر در حال مطالعه این مطلب می باشید حتماً می خواهید پاسخ

ادامه مطلب »
استعلامات سه گانه
استعلام از بانک

استعلامات سه گانه چیست

استعلام های سه گانه چیست استعلام های سه گانه موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم. اشخاص ماه ها و سال ها در دادگاه رفت و آمد می کنند تا حکم

ادامه مطلب »
جرم تبانی برای بردن مال دیگری
تبانی برای بردن مال دیگری

جرم تبانی برای بردن مال دیگری

    پیش بینی جرمی به نام تبانی برای بردن مال دیگری ناشی از درایت قانون گذار می باشد چرا که گاهی اوقات افعالی که اشخاص انجام می دهند ناشی از تبانی و توافق بین چند نفر برای بردن مال

ادامه مطلب »
اثبات مالکیت با سند عادی
اثبات مالکیت

اثبات مالکیت با سند عادی

یکی از چالش برانگیزترین دعاوی مالکیت، دعوای اثبات مالکیت با سند عادی است. چرا که قانون ثبت مقرراتی برخلاف آن را پیش بینی کرده است.

ادامه مطلب »
خرید ملک رهنی
الزام به فک رهن

خرید ملک رهنی

خرید ملک رهنی خرید ملک رهنی موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم. سوال های زیادی در این زمینه مطرح می باشد از جمله سوالات زیر که مکرر از مشاوران ما

ادامه مطلب »
انفساخ
فسخ به خاطر غبن

قانون فسخ معامله

    قانون فسخ معامله قانون فسخ معامله قانون فسخ معامله موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم. شاید معامله ای کرده باشید یا درصدد انعقاد معامله باشید و این سوال

ادامه مطلب »
ساخت و ساز بدون مجوز
ساخت غیر مجاز

ساخت و ساز بدون مجوز

جرم ساخت و ساز بدون مجوز ساخت و ساز بدون مجوز به معنی انجام فعالیت‌های ساخت و ساز در محدوده شهری بدون اخذ مجوز مربوط از شهرداری می باشد. این عمل در قوانین شهرداری تعریف شده و نیازمند رعایت قوانین

ادامه مطلب »
اعتراض به شهادت شهود
اثبات بیع با شهادت شهود

اعتراض به شهادت

اعتراض به شهادت اعتراض به شهادت شهود موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم قدیمی ترین دلیلی که برای اثبات ادعا در تمام جهان به کار

ادامه مطلب »
ثبت ملک دیگری
ثبت ملک دیگری

ثبت ملک دیگری

ثبت ملک دیگری ثبت ملک دیگری موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم. شاید گمان کنید که تاریخچه ثبت ملک قدمت زیادی ندارد و به عصر جدید بازمی گردد اما باید

ادامه مطلب »