توقیف اموال برای چک برگشتی

توقیف اموال برای چک برگشتی
توقیف اموال برای چک برگشتی

چک از جمله اسنادی است که بسیار بین مردم رواج دارد و سندی می باشد که اشخاص در معامله کردن به آن

اهمیت می دهند به همین خاطر است که قانون بیشتر از دیگر اسناد تجاری به آن پرداخته است.

به دلیل اهمیت چک، این سند در حکم سند لازم الاجرا به حساب می آید؛

به معنی این که بدون رجوع به دادگاه هم می شود از طریق اجرای ثبت نسبت به توقیف اموال صادر کننده اقدام نمود.

با ما همراه باشید تا در ادامه به بررسی توقیف اموال برای چک برگشتی بپردازیم.

مراحل قانونی توقیف اموال برای چک برگشتی

 •     کسی که دارنده چک است در مهلت مندرج در چک  باید به بانک رجوع نماید و صادر کننده زمان سر رسید می بایست حتما
 • به میزان مبلغ مندرج در چک در حساب باانکی اش موجودی داشته باشد؛
 • در غیر این صورت دارنده می تواند به اصطلاح عرفی چک را برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید.
 •     با این گواهی است که امکان وصول چک و شکایت کردن و پی گیری های دیگر امکان پذیر خواهد بود.
 • در حال حاضر طبق قوانین جدید در خصوص چک است که حتما در گواهی نامه مزبور کد رهگیری از طریق متصدی بانک وارد شده باشد درج شود
 • در غیر این صورت نمی توان برای وصول آن اقدام نمود.
 •     در مرحله بعد با توجه به قوانین جدید، پس از برگشت خوردن چک، این امر در سامانه بانک مرکزی ثبت می گردد
 •  و به صورت آنلاین به همه بانکها اعلام می شود و پس از ۲۴ ساعت، تمام حساب های صادر کننده یا بدهکار چک مسدود می شود حتی کارت بانکی که او برای خرید های روزمره استفاده می نماید.
 •     دارنده چک می تواند در مرحله بعد با گواهی نامه عدم پرداخت که دریافت کرده است اقدام به شکایت حقوقی و کیفری کند. یا این که از طریق اجرای ثبت برای وصول آن اقدام نماید.

مطلب پیشنهادی: مواعد قانونی مطالبه وجه چک

مراجع ذی صلاح جهت توقیف اموال در چک برگشتی

با توجه به فوری بودن پرداخت چک، قانون ضمانت اجراهای خاصی را برای پرداخت آن در نظر گرفت.

این مراجع، هر کدام به نحوی قادر به توقیف اموال در چک برگشتی هستند که شامل موارد ذیل است:

الف) مراجع کیفری

در صورت صدور چک به تاریخ روز، دارنده چک به همراه گواهی عدم پرداخت، با مراجعه به

دادسرای واقع در محل بانکی که گواهی عدم پرداخت را صادر کرد، می‌تواند به جهت عدم پرداخت چک، درخواست پیگیری و تعقیب شخص را داشته باشد.

در مواردی که شخص برای وصول چک شکایت کیفری تنظیم می‌کند،

می‌تواند به منظور جلوگیری از فرار از پرداخت دین، از طریق تامین خواسته ، معادل مبلغ چک و همچنین از بابت ورود ضرر و زیان،

از اموال شخص صادر کننده توقیف کند.

مطلب مهم: استعلامات سه گانه چیست

 پیگیری چک در مراجع کیفری، زمانی ممکن است که:

 •     چک به تاریخ روز صادر شود و موجل  نباشد.
 •     چک بابت امانت و یا ضمانت صادر نشده باشد.
 •     چک سفید امضا نباشد.
 •     شش ماه از تاریخ صدور چک و یا گواهی عدم پرداخت نگذشته باشد.
 •     پس از صدور گواهی عدم پرداخت، چک به شخص دیگری منتقل نشده باشد.

ب) مرجع ثبتی

در صورتی که چک قابل مطالبه از طریق مرجع کیفری نباشد، می‌توان با مراجعه به مراجع ثبتی

و پرداخت مبلغی به عنوان هزینه اجرائیه ثبت، اموالی را که به اسم صادرکننده ثثبت شده است توقیف کرد

و  وجه چک را از طریق مزایده و فروش مال توقیف شده و یا انتقال رسمی به دارنده چک، وصول کند.

البته توقیف اموال در چک برگشتی از طریق مرجع ثبتی در صورتی امکان‌پذیر است که گواهی عدم پرداخت چک،

به دلیل عدم مطابقت دست خط و امضای صادرکننده چک با امضا و دست خط موجود در چک، صادر نشده باشد.

پ) مرجع حقوقی

با توجه به رسیدگی طولانی مدت مراجع حقوقی بهنر این است  زمانی از این طریق پیگیری انجام شود

که توقیف اموال برای چک برگشتی از طریق کیفری و یا ثبتی امکان‌پذیر نباشد.

ولی با این وجود دارنده چک می‌تواند با واخواست چک (گواهی عدم پرداخت چک)،

پیش از طرح دعوی و تنظیم دادخواست مطالبه‌ی چک، از طریق تامین خواسته (حفظ و نگهداری و خواسته)،

هر مالی که دارد و یا هر طلبی که در نزد اشخاص ثالث دارد، توقیف کند و یا اگر مالی را بعد از تنظیم دادخواست

و یا اظهارنامه، برای فرار از دین به شخص دیگری انتقال داده باشد، با تقاضای ابطال انتقال، توقیف آن ها را انجام دهد.

مطلب مهم :شکایت کیفری چک

پیام بگذارید

X