جهات اعاده دادرسی

جهات اعاده دادرسی
جهات اعاده دادرسی

جهات اعاده دادرسی کدامند؟ وکیل متخصص می تواند در این خصوص همراه شما باشد. در صورتی که نیاز به ارتباط با وکیل دارید از طریق شماره های موجود با ما در ارتباط باشید.

این مطلب نیز برای بالا بردن آگاهی شما در خصوص جهات اعاده دادرسی می باشد.

که نکات لازم و ضروری را برای شما شرح خواهیم داد.

در صوتی که اصلا نمی دانید اعاده دادرسی چیست می توانید همینجا کلیک کنید تا در این مورد نیز آگاهی کاملی کسب نمایید. اکنون میخواهیم بپردازیم به مبحث اصلی مطلب پس همراه ما باشید.

جهات اعاده دادرسی
جهات اعاده دادرسی

ما برای شما مواد قانونی مربوط به این مبحث را نام می بریم.

زیرا که جهات اعاده دادرسی در ماده 426 قانون ایین دادرسی مدنی شمارش شدند

و جهت دیگری هم در ماده 227 همان قانون و در ماده474 و 477 قانون ایین دادرسی کیفری به جهات مزبور افزون گردید.

مواد قانونی جهات اعاده دادرسی کدامند؟
ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی-جهات اعاده دادرسی

چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می‌نماید.

در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود.

اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت گردد و سند مذکور مستند دادگاه در امر حقوقی باشد،

رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می‌باشد.

هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود،

موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید.

چگونه اعاده دادرسی کیفری انجام بدهیم

ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی-جهات اعاده دادرسی

نسبت به احکام قطعی ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

۱- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شود.

۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر گردید متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.

۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

اعاده دادرسی حقوقی

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری-جهات اعاده دادرسی

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر کدام از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص بدهد، با تجویز اعاده دادرسی،

پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر کند.

شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل خواهند آورد

و رای مقتضی صادر می نمایند.

  • تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
  • تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
  • تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند،
  • می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

اعاده دادرسی 477 و نکات مهم آن

ماده ۴۷۴ آیین دادرسی کیفری-جهات اعاده دادرسی

درخواست اعاده دادرسی درباره احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته می شود یا گذاشته نشود در موارد زیر پذیرفته خواهد شد :

کسی به اتهام قتل شخصی محکوم گردد و سپس زنده بودن او محرز شود .

چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم گردند و ارتکاب آن جرم به‌گونه ‏ای است که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

شخصی به دلیل انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شود ، به صورتی که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز شود .

درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر گردد .

در دادگاه صالح ثابت کنند که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده .

بعد از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه گردد که باعث اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر او شود .

جهات اعاده‌دادرسی در دیوان عدالت اداری

در مورد احکام قطعی صادره از شعب دیوان می‌توان بنا به جهات ذیل درخواست اعاده‌دادرسی تقدیم نمود:

حکم، خارج از موضوع شکایت صادر گردد؛

حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر گردد؛

در مفاد حکم، تضاد موجود باشد؛

حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده‌است، متعارض باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد؛

حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت گردد؛

پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده‌دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده‌است.

پیام بگذارید

X