سند و انواع آن

مفهوم سند و انواع آن
مفهوم سند و انواع آن

مفهوم سند و انواع آن

سند در لغت و در معنای اعم آن یعنی : آن چه به آن اعتماد کنند می باشد.

در معنی اخص آن و در معنا و مفهوم و اصطلاح حقوقی عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابلیت استناد کردن دارد.

تماس با ما : 09981288800

در این راستا ماده 1284 قانون مدنی را بیان می کنیم:

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

پس نوشتار در صورتی سند محسوب می گردد که بتواند در دادرسی به عنوان دلیل قرار بگیرد و هر نوشتاری را نمی توان سند دانست.

بنابر توضیحات بالا نوشته را در هر حال زمانی می توان به مفهوم اصطلاحی سند دانست

که دارای امضا، اثر انگشت و یا مهر باشد و در این صورت سند به او نسبت داده می شود.

پس لازم است توجه داشته باشید که دلیلی را می توان به عنوان سند، محسوب کرد که دو شرط اساسی را دارد :

اول این که؛ باید، مکتوب باشد.

دوم این که؛ باید، در مقام دعوا یا دفاع از دعوا، در دادگاه، قابل استناد باشد.

اکنون که دانستیم سند چیست می پردازیم به انواع آن.

مهم :دعوای ابطال سند رهنی

انواع سند کدامند؟

درست است که اسناد متنوع هستند و می توان آن ها را از جهت های گوناگونی تقسیم بندی کرد

اما طبق قانونی مدنی به دو دسته ی عادی و رسمی تقسیم بندی می شود.

در این راستا اشاره می شود به ماده 1286 قانون مدنی:

سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

1- سند رسمی:

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها طبق مقررات قانونی تنظیم می شوند، رسمی می باشند.

تماس با ما : 02158784

منظور از “مامور رسمی”  چه کسی است؟

شخصی که ماموریت او در قانون مورد پیش بینی باشد.

اعم از این که مستخدم دولت باشد یا این که نباشد.

پس نه تنها ماموران وزارتخانه ها و مامورین شهرداری، بلکه اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی

و همچنین موسسات و سازمان هایی که با اذن قانون تاسیس می شوند را می توان مامور رسمی دانست.

گزارش اصلاحی که دادگاه در مقام اعلام سازش دو طرف دعوی تنظیم می کند،

رسمی خواهد بود، هر چند حاوی اعمال حقوقی و اقرار باشد.

اسناد رسمی در خصوص طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی می باشد

که قانون تصریح نماید.

در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی اگر بر علیه اشخاص ثالث باشد.

مطلب پیشنهادی: جعلیت سند چگونه مشخص می گردد؟

2- سند عادی:

اسنادی که در اداره اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها

و طبق مقررات قانون تنظیم نمی شوند، عادی هستند.

1- هر زمان سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شود، لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را دارا نباشد

یا رعایت ترتیبات مقرر قانونی را در تنظیم سند نکند، سند در صورتی که دارای مهر و امضای طرف باشد، عادی خواهد بود.

2- هر زمان سند عادی نسخ متعدد دارد، هر کدام از آن ها در صورتی معتبر است که امضای اصل را دارد.

3- در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن ها دارند

و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت می شود معتبر است.

در ائامه مبحث سند و انواع آن می پردازیم به سوالات مهم پیرامون آن:

 سند عادی در حکم سند رسمی چیست؟

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را دارند، و درباره ی طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان معتبر می باشند:

1- اگر طرفی که سند علیه او اقامه می شود صدور آن را از منتسب الیه تصدیق کند.

2- هر وقت در محکمه ثابت گردد سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید می کند، واقعا امضاء یا مهر کرده است.

نکته 1: لازم به ذکر است بدانید سند عادی که امضای آن از طرف سر دفتر تصدیق می شود، اعتبار سند رسمی را دارد.

نکته 2: تاریخ سند عادی در حکم سند رسمی، هیچ موقع اعتبار سند رسمی را نخواهد داشت و بر علیه اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود.

تبدیل سند منگوله دار به تک برگ

سند لازم الاجراء چیست؟

سندی عادی یا رسمی می باشد که چنانچه شخصی به موجب سند بدهکار یا متعهد است به اختیار خود، بر حسب مورد، اگر آن بدهی را پرداخت نکند یا به آن تعهد عمل ننماید، طلبکار یا متعهد له می تواند

بدون آن که نیازی به طرح دعوی و گرفتن حکم باشد با رجوع به تشکیلات اجرایی مربوط، طرف مقابل را وادار به اجرای موضوع سند نماید.

به عنوان مثال: در صورتی که شخصی به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ، طلبی دارد و بدهکار از دادن آن خودداری کند، لازم نیست طرح دعوی کند بلکه می تواند به اجرای ثبت رجوع کند و از این طریق طلب را وصول کند.

اثبات مالکیت املاک فاقد سابقه ثبتی

سند در حکم لازم الاجرا چیست؟

سندی که در حکم سند لازم الاجرا است از نظر اجرای موضوع مثل سند لازم الاجرا خواهد بود.

از جمله این اسناد که عادی هستند و در حکم سند لازم الاجرا می باشد، می توان چک را نام برد.

در صورتی که در خصوص سند و انواع آن و کاربرد های آنان در دعاوی سوالی دارید در زیر همین مطلب بپرسید و یا این که از طریق شماره های موجود در صفحه با کارشناسان ما تماس بگیرید.

کمیسیون ماده 100 شهرداری چیست؟

پیام بگذارید

X