کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

در این مطلب مباحث پیرامون کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری را برای شما شرح خواهیم داد.

شما می توانید جهت پرسش سوالات خود با کارشناسان ما در ارتباط باشید چنانچه سوالی دارید در زیر همین مطلب سوال خود را بنویسید تا در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ خود را دریافت کنید.

در صورتی که نیاز به راهنمایی بسیار دقیق و موردی در خصوص پرونده ای خاص را دارید برای تعیین وقت مشاوره با وکلای عدل گر تماس بگیرید.

اکنون می پردازیم به مبحث اصلی این مطلب.

تعریف کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

ماده 12 قانون زمین شهری، تشخیص عمران و احیاء و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده است.

و بر این اساس مقرر داشته است که روش تشخیص نوع اراضی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری به موجب دستورالعملی که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می نماید و به موقع اجرا می گذارد خواهد بود.

طبق دستورالعمل اجرایی مواد 1 و 14 آیین‌نامه قانون زمین شهری، تشخیص عمران و تعیین نوع زمین به کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری محول گردیده است.

از نظر شهرداری هر قطعه زمین که در شهر یا حاشیه شهر وجود دارد خارج از سه  نوع دسته‌بندی نخواهد بود:

اول: زمین‌های دایر

از نظر شهرداری زمینی دایر می باشد که دور آن قطعه زمین دیوارکشی باشد.

یعنی حریم آن مشخص است و افزون بر آن درون آن زمین دارای پوشش گیاهی یا یک بنا باشد.

زمین دایر، زمینی است که از آن استفاده و بهره بر‌داری می‌شود.

دوم: زمین‌های بایر

از نظر شهرداری زمینی بایر می باشد که دور آن دیوار‌کشی شده یا دارای پوشش گیاهی باشد و یا بنایی در آن باشد.

به این معنا که یکی از 3 شرط را دارد.

سوم: زمین‌های موات

زمینی که نه در دورش دیوارکشی باشد و نه دارای پوشش گیاهی و نه بنایی درون آن باشد به آن زمین، زمین موات می‌گویند.

ابطال سند رسمی

اراضی زیر نمی توانند در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مطرح گردند:
  • اراضی متعلق به شهرداری ها و شرکتهای وابسته به شهرداری
  • اراضی دارای گواهی عمران
  • اراضی متعلق به دولت
ترکیب اعضا کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری متشکل از 3 نفر مرکب از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی با حکم وزیر مسکن تشکیل شود.

وظایف کمیسیون ماده 12

وظایف کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شرح زیر می باشد:

  • وصول استعلام ادارات دولتی ذیربط و پاسخ به استعلامات مذکور در خصوص نوع زمین
  • بررسی وضعیت مورد استعلام از لحاظ بلامانع بودن طرح در کمیسیون
  • تکمیل پرونده و ارجاع آن به کمیسیون
  • جمع‌آوری آراء کمیسیون و ابلاغ آن ها به مالکین یا درج در روزنامه کثیرالانتشار
  • ارسال یک نسخه از آراء صادره به اداره کل زمین شهری استان
  • تهیه آمار از فعالیت‌های کمیسیون
  • جمع‌آوری مدارک لازم جهت دفاع در محاکم
کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
روش رسیدگی کمیسیون چگونه است؟

کمیسیون پس از بازدید از محل، تحقیقات لازم از معمرین، استماع دفاع مالکین و وکیل آن‌ها، بررسی اسناد موجود در پرونده و تطبیق کروکی با نقشه هوایی، با اکثریت اعضاء اقدام به صدور رأی می‌نماید.

مرجع تجدیدنظر از آرای صادره از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری،

دادگاه عمومی محل وقوع  زمین است و مهلت اعتراض آن از تاریخ امضای آن سه ماه است.

تایید فسخ قرارداد به علت شرط خیار

منظور از نظریه کمیسیون ماده 12 چیست؟

کمیسیون ماده 12 در صورتی که در مورد زمینی نظریه صادر و نوع زمین را مشخص کند

این نظریه در موارد مراجعات بعدی هم معتبر خواهد بود  و نیاز به این نیست که نظریه مجددی از کمیسیون اخذ گردد.

نظریه ای که از کمیسیون ماده 12 صادر می شود باید بر اساس مدارک و ادله معتبر باشد و در آن مشخصات دقیق پلاک که شامل شماره پلاک ،مساحت پلاک و مشخصات مالک پلاک  است درج گردد.

لازم به ذکر است نظریه ای که صادر می شود باید در قسمت مقدمه و نتیجه متحد باشد و مقدمه و نتیجه باهم مغایرتی نداشته باشند.

این آراء باید عاری از هر گونه قلم خوردگی و لاک گرفتگی باشد.

مشخصات دقیق پلاک از جمله  مالک و شماره پلاک و مساحت و … آن باید در نظریه قید بشود.

رای مذکور باید مستدل و متکی به شواهد و مدارک صادر گردد.

نباید مقدمه رای با نتیجه آن مغایر و متضاد باشد.

لازم  به ذکر است که در نظریه می باید  ویژگی و ماهیت زمین مثل دیم یا آبی بودن یا دارای اعیانی و… ذکر بشود .

پس از صدور آن ، پرونده مستقیم به دبیرخانه کمیسیون ارجاع می شود .

ابلاغ رای تنها  بعد از بررسی از طریق دبیرخانه کمیسیون صورت خواهد گرفت.

در مواردی که نیاز به طرح قسمت مشخصی از یک پلاک دارای وضعیت ثبتی مشاع در کمیسیون باشد لازم است:

قسمت مذکور مفروز و با کروکی امضاء شده خود آن مشخص و مساحت دقیق هم روی کروکی پیاده شود.

خرید ملک ورثه ای و نکات مهم آن

زمان صدور رای دو نکته زیر در متن رای ذکر شود :

نظریه کمیسیون روی قسمتی که صادر میشود قابل تسری به قسمت های دیگر ملک نخواهد بود .

نظریه مذکور فقط از جهت تعیین نوع زمین و مدارکی برای تثبیت مالکیت متقاضی روی ملک مورد نظر خواهد بود.

بعد از اینکه رای صادر شد رای به دبیرخانه فرستاده می شود و ابلاغ رای تنها پس از بررسی از طریق دبیرخانه کمیسیون است.

مدارک لازم برای تحویل به کمیسیون ماده 12  قانون زمین شهری

فتوکپی سند مالکیت و در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت، آخرین استعلام ثبتی دو نسخه

رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و درصورت نبود کروکی دقیق ملک انعکاس موقعیت ملک بر روی نقشه هوایی با مقیاس متناسب

اعتراض به رأی صادره از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

دارندگان اسناد عادی: دارندگان اسناد عادی قبل از اعتراض به رأی به خواست ابطال رأی کمیسیون اول باید دادخواستی به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواست تأیید صحت تاریخ تنظیم سند عادی و نیز صحت معامله تقدیم دادگاه عمومی کنند و در این مورد حکم اخذ نمایند.

دارندگان اسناد رسمی: برخلاف دارندگان اسناد عادی، دارندگان اسناد رسمی به لحاظ رسمیت داشتن مالکیت آنها مستقیماً می‌توانند به رأی کمیسیون در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض کند.

نکات

آراء صادره از کمیسیون قابلیت اعتراض دارند.

مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به اعتراض دادگاه عمومی محل وقوع زمین است و مهلت اعتراض از تاریخ اعلام رای 3 ماه است.

این آراء باید عاری از هرگونه قلم‌خوردگی و لاک‌گرفتگی باشند.

مشخصات دقیق پلاک اعم از مالک و شماره پلاک و مساحت و… آن باید در نظر قید گردد.

رأی می‌بایست مستدل و متکی به شواهد و مدارک صادر بشود.

تعیین نوع دایر به صورت باغ، مزروعی آبی و یا مزروعی دیم مزروعی مشتمل بر تعدادی درخت، ساختمان و کارگاه ضروری می باشد.

مستندات این مطلب – کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

قانون زمین شهری

آیین‌نامه قانون زمین شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *